Sökning: "BADA"

Visar resultat 41 - 45 av 334 uppsatser innehållade ordet BADA.

 1. 41. Jag är nog rätt bra ändå : en studie över tjejers och killars självförtroende inom naturvetenskapliga ämnen och matematik på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Sofie Kjellgren; Emelie Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Självförtroende; intresse; attityder; självtillit; naturvetenskap; naturvetenskapliga ämnen; biologi; matematik; naturvetenskapsprogrammet; gymnasiet; tjejer; killar; könsskillnad; STEM;

  Sammanfattning : Naturvetenskapen spelar en ständigt större och större roll i världen när rymden utforskas, klimathotet ska bekämpas och samhället digitaliseras. Antal STEM-yrken (Science Techonology Engineering and Mathematics) ökar lavinartat vilket ställer krav på att skolan ska utbilda framtidens generation inom dessa ämnen. LÄS MER

 2. 42. Private Equity-finansierade börsnoteringar : En studie om underprissättning och långsiktig prestation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Axelsson; Markus Elmgärde; [2019]
  Nyckelord :Private Equity; börsnotering; underprissättning; abnormal avkastning; OMX Stockholm; First North;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks sambandet mellan ägandeskap och företags aktieavkastning vid börsnotering på kort och lång sikt. Vi jämför förstadagsavkastning samt BHAR på 36 månader mellan en portfölj bestående av företag som genomgått en PE-finansierad börsnotering och en portfölj bestående av företag som genomgått en börsnotering utan PE- finansiering. LÄS MER

 3. 43. En studie i automatiska brandlarmsystem hos Norrbottens läns sjukhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Joakim Trane; [2019]
  Nyckelord :Brandlarm;

  Sammanfattning : Automatiska brandlarmsystem spelar ofta en central roll i byggnaders brandskydd. Systemen fyller en viktig funktion då de utformas för att detektera brand i ett tidigt skede och därefter aktivera nödvändiga åtgärder för att minimera konsekvenser av en brand. LÄS MER

 4. 44. Diabetes typ 2, hjärt- kärlsjukdomar och kost i en läromedelskontext : En litteraturstudie om livsstilssjukdomar och kostråd i fyra läromedel för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Joakim Arkå Nilsson; Henric Hallberg; [2019]
  Nyckelord :Diabetes; hjärt- kärlsjukdom; livsstil; läromedel;

  Sammanfattning : Inledning. Dålig kosthållning kan medföra negativa konsekvenser för individens hälsa senare i livet. En individ som har kunskaper om kost är också bättre utrustad att fatta goda beslut. LÄS MER

 5. 45. Emergency Vehicle Approaching : En inledande designstudie för utformning och utvärdering av användargränssnitt i en körsimulator för E.V.A-meddelande i mottagande civila fordon

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :David Näsman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med att trafiksituationen blir allt mer komplex och krävande, ställs högre krav på dagens bilförare. I kombination med att ny informationsteknik inkorporeras inuti fordonen, uppstår även ett ökat informationsflöde som ständigt måste bearbetas av föraren både inuti och utanför fordonet. LÄS MER