Sökning: "BADA"

Visar resultat 46 - 50 av 332 uppsatser innehållade ordet BADA.

 1. 46. ”Bra jobbat working mama!” : En studie i hur genus, föräldraskap och karriär reproduceras och konstrueras på Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Malin Kaseste; Alice Levén; [2018]
  Nyckelord :Genus; Career; Motherhood; Gender roles; Instagram; Social media; Genus; karriär; föräldraskap; Instagram; Sociala medier; Genus;

  Sammanfattning : Instagram grundades 2010 och är idag ett av de mest populära sociala medierna med över 800 miljoner användare. Instagramanvändare publicerar över 95 miljoner bilder om dagen, alla poster gör intryck och avtryck på användarnas liv då media är en stor del i konstruktionen av verkligheten. LÄS MER

 2. 47. Lärande mellan projekt : Hur lärdomar tas tillvara och överförs mellan projekt i bygg- och fastighetsbranschen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sara Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :construction and real estate companies; factors that favor or prevent learning; knowledge transfer; learning between projects.; bygg- och fastighetsföretag; faktorer som gynnar respektive hindrar lärande; kunskapsöverföring; lärande mellan projekt.;

  Sammanfattning : Kunskapsöverföring, kan medföra konkurrensfördelar för bygg- och fastighetsföretag. Multiprojektmiljöer medför gränssnitt mellan projekt, vilket kan problematisera kunskapsdelningen samt skapa utmaningar. Tidigare studier har bland annat undersökt utmaningarna, metoder och verktyg. LÄS MER

 3. 48. Structure from Motion, a Cheaper Alternative for Three-Dimensional Modeling in Earth Science

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Viktor Fagerström; [2018]
  Nyckelord :Structure from Motion; photogrammetry; WebODM; “terrestrial laser scanning”; “open software”; Structure-from-Motion; Fotogrammetri; WebODM; LiDAR; markbunden laser-scanning; öppen källkod;

  Sammanfattning : In this report, two methods for three-dimensional modeling are evaluated against each other. The first method is terrestrial laser scanning (LiDAR) that uses a laser beam to record the surrounding environment, and the second one is called Structure from Motion (SfM). LÄS MER

 4. 49. Field study in Machacamarca, Bolivia : An investigation on the effects of implementing solar powered irrigation

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Amanda Henriksson; Stina Busin; [2018]
  Nyckelord :Irrigation; Solar power; Agriculture; Bevattning; Solenergi; Jordbruk;

  Sammanfattning : This bachelor thesis consists of a field study conducted in the canton of Machacamarca close to La Paz in Bolivia. The global climate change has affected the weather in the area which has caused higher temperatures, irregularity in precipitation and unexpected frost. LÄS MER

 5. 50. Weight losses of Green tea and Rooibos tea in an aquatic environment : The importance of leaching when estimating decomposition rates

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Johannes Edwartz; [2018]
  Nyckelord :TBI; Tea bag index; tea bag; leaching; weight loss; green tea; rooibos tea; decomposition; aquatic environment; Urlakning; viktförlust; tepåse; grönt te; rooibos te; nedbrytning; akvatisk miljö;

  Sammanfattning : Leaching is one of the major processes occurring when organic litter is decomposed and is often completed within a few days when litter enters aquatic environments. It is important that leaching is addressed when studying microbial and invertebrate decomposition rates in order to avoid overestimations. LÄS MER