Sökning: "BARNS"

Visar resultat 1 - 5 av 11180 uppsatser innehållade ordet BARNS.

 1. 1. Omvårdnadsåtgärder vid venpunktion av barn

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Stöckel; Jennifer Svahn; [2022-01-13]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; barn 6-12 år; venpunktion; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Venpunktion av barn är ett vanligt förekommande vårdmoment som förknippas med obehag. Forskning har visat att det är viktigt att barns smärta vid venpunktion åtgärdas eftersom det annars kan få negativa konsekvenser vid framtida vårdmöten. LÄS MER

 2. 2. Manliga vårdnadshavares användning av barnriktat tal i kommunikationen med sina små barn : En explorativ pilotstudie med material insamlat från videoinspelning och Language ENvironment Analysis (LENA)

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Sofie Karlström; Sofie Svensson; [2022]
  Nyckelord :male caregivers; child-directed speech CDS ; language development; children; video recording; Language ENvironment Analysis LENA ; Preventive Education Program for Parents PEPP ; manliga vårdnadshavare; barnriktat tal BRT ; språkutveckling; barn; videoinspelning; Language ENvironment Analysis LENA ; Preventive Education Program for Parents PEPP ;

  Sammanfattning : En stor del av den tidiga språkutvecklingen sker i samspel med vuxna, och kommunikationen mellan vårdnadshavare och deras små barn är därför särskilt betydelsefull. Vuxna anpassar ofta sitt sätt att tala till små barn genom att göra anpassningar i de språkliga parametrarna prosodi, segmentell fonologi, syntax, pragmatik och ordförråd. LÄS MER

 3. 3. Sagor för framtidens kompetenta samhällsmedlemmar : En kvalitativ studie om litteratur som läromedel i förskolan och dess inverkan på barns aktörskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Martina Löf; Hanna Strömbäck; [2022]
  Nyckelord :Barnlitteratur; Aktörskap; Läromedel; Fostran; Känslor; Moral; Förskola;

  Sammanfattning : Studien undersöker ”Tio små kompisböcker” som läromedel och bokseriens budskap för vad som anses viktigt för barn att lära sig samt hur det kan påverka barns aktörskap. Studien består även av intervjuer med förskollärare om hur och i vilket syfte de arbetar med bokserien i förskolans undervisning. LÄS MER

 4. 4. Barnbok- att stötta upp ett bordsben eller ett boksamtal? : En kvalitativstudie kring hur förskollärare arbetar med boksamtal och medvetna val av litteratur.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Käll; Mathilda Sund; [2022]
  Nyckelord :Dialogisk högläsning; Boksamtal i förskolan; Sociokulturell; Observation; Intervju;

  Sammanfattning : Det är vida belagt att boksamtal under högläsning gynnar barns språkutveckling och bidrar till utökat ordförråd. Syftet med denna undersökning är att se om boksamtal praktiseras under läsvilan inom förskolan samt hur förskollärarna upplever att de arbetar med boksamtal. LÄS MER

 5. 5. ”Det har ju alltid varit full fart och kanske inte fokus på det jag ska göra” : Upplevelsen av att leva med ADHD som barn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linn Sundberg; Karolina Askblom; [2022]
  Nyckelord :ADHD; Allmänsjuksköterska; Barn; Kvalitativ; Poddcast; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av alla barn har 2-6% en neuropsykiatrisk sjukdom varav ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) är en stor del av det. Barn med ADHD har en funktionsnedsättning som medför problematik i deras vardag. LÄS MER