Sökning: "BBK 04"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden BBK 04.

 1. 1. Dimensionering av höga balkar av armerad betong : En jämförelse mellan EK2, BBK, laboratorieförsök och ATENA 2D

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Evelina Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Deep beams; nonlinear analysis; Strut and tie model; ATENA; Eurocode 2; Calculation model; BBK 04; Höga Balkar; Ickelinjär analys; Fackverksanalys; ATENA; Eurokod 2; Beräkningsmodell; BBK 04;

  Sammanfattning : Detta examensarbete vid Luleå tekniska universitet har utförts i samarbete med avdelningen för byggkonstruktionvid det nordiska konsultföretaget Norconsult AB. Arbetet bygger på en önskan från Norconsultatt ta fram en beräkningsmodell för höga balkar i överensstämmelse med Eurokod 2 motsvarande densom finns i BBK 04. LÄS MER

 2. 2. Dimensioning of combined reinforced piled slab according to Eurocode and Swedish Standards

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Författare :David Hansson; Fredrik Landelius; [2015]
  Nyckelord :Eurokod; SS 812310; BKR; fiberbetong; stålfiber; kombinationsarmerad konstruktion; pålad platta;

  Sammanfattning : 2011 slutade man i Sverige att använda det nationella regelverket, Boverkets konstruktionsregler (BKR) och tillhörande Boverkets handbok om betongkonstruktioner (BBK 04) vid dimensionering av bärande konstruktioner, då de ersattes av Eurokonstruktionsstandard (EKS) som är en europeisk standard och skall användas av EU:s medlemsländer. Även om Eurokoder (EK) skall används av företag vid dimensionering av bärande konstruktioner, behandlar inte någon av eurokoderna kombinationsarmerad betong. LÄS MER

 3. 3. Vidhäftning mellan prefabelement och pågjutningsbetong : Undersökning hur skrovligheten påverkar vidhäftningskapaciteten vid skjuvning

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Peyman Ahmadzade; Sarayut Sathianbun; [2014]
  Nyckelord :Self compacting concrete; prefabelement; surface measurement; roughness; shear strength; Självkompakterande betong; vidhäftning; prefabelement; skrovlighet; skjuvhållfasthet;

  Sammanfattning : Self-compacting concrete has soon been around for a decade. Recently the prefabrication industry has started to use this fairly new concrete type in larger scales, mainly because of its distinctive properties.  There are still certain areas that need to be thoroughly examined, such as bond capacity. LÄS MER

 4. 4. REDOGÖRELSE FÖR SPRICKARMERING FÖR KONSEKVENT DRAGNA BETONGPLATTOR PÅ MARK : Analys av skillnader mellan BBK 04 och Eurokod 2 med tillämpning av svenskt och danskt nationellt annex

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Rebecka Michaelsdotter; Sanna Öhlund; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this diploma work the approach of determining the required amount of reinforcement in slabs exposed to pure tension is processed, on behalf of Ramböll Uppsala. It is a well-known problem in the industry that there are uncertainties in the determining of the amount of crack reinforcement, especially for structures exposed to pure tension. LÄS MER

 5. 5. JÄMFÖRELSESTUDIE AV BETONGKONSTRUKTIONER I EUROKOD OCH BKR

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Oghana Karli; LUNDSTRÖM CECILIA; AL-DOORI MUSTAFA; [2012]
  Nyckelord :Eurokod 2; Boverkets handbok om betongkonstruktioner; BBK 04; lastnedräkning; betongpelare; väggskiva av betong; genomstansning; betongbjälklag;

  Sammanfattning : .... LÄS MER