Sökning: "BBR"

Visar resultat 1 - 5 av 287 uppsatser innehållade ordet BBR.

 1. 1. Möjligheten att övergå till off grid : En studie av hur en gård kan övergå till ett off grid småhus med avseende på energianvändningen.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM)

  Författare :Hala Mahfoud; Allachen Oudah; [2021]
  Nyckelord :Off grid; renewable energy sources; local energy production; local energy storage.; Off grid; förnybara energikällor; lokal energiproduktion; lokal energilagring.;

  Sammanfattning : Termen off grid är av stort intresse nuförtiden och tillämpas av många privata ägare såväl som företag. Att vara off grid innebär att kunna hantera energiförsörjningen, avlopp och vatten. Den utmanande aspekten av övergången till off grid är hanteringen av energiförsörjningen. LÄS MER

 2. 2. Energikartläggning av nyproducerad fastighet på Tomtebo : Förslag på energieffektiviserande åtgärder för Miljöbyggnad 2.2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Anna Reutne; [2021]
  Nyckelord :energieffektivisering; miljöbyggnad;

  Sammanfattning : För att Sverige ska kunna uppfylla miljömålet ”God bebyggd miljö” måste bostads- och servicesektorn minska sin totala slutliga energianvändning. Energieffektivisering och miljöcertifierade byggnader bidrar till en hållbar utveckling i samhället som är i behov av fler bostäder. LÄS MER

 3. 3. Väderskydd för träbyggnationer - En jämförelse av väderskydd som finns på marknaden idag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Nina Svensson; Alexandra Toll; [2021]
  Nyckelord :väderskydd; fuktsäkerhet; fuktkänsliga byggnationer; träkonstruktioner; funktion; kostnad; arbetsmiljö; användningsområde; effektivitet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to present what weather protection is used for in wooden constructions and to investigate, evaluate and compare different weather protection available on the market today with a focus on their quality, function, user-friendliness, price and impact on the work environment. This project is divided into two parts. LÄS MER

 4. 4. Förbättring av bärighet vid brand : Utvärdering av befintlig betongstomme i hus 08 Falu lasarett

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Erik Lindholm; Robin Malmqvist; [2021]
  Nyckelord :Structural integrity in case of fire; EKS 11; BBR; Eurocode 2; Concrete cover; Cross section; In-situ concrete building; Splitting in case of fire.; Bärighet vid brand; Täckande betongskikt; Tvärsnitt; Platsgjuten betongstomme; Brandspjälkning; EKS 11; BBR; Eurokod 2.;

  Sammanfattning : Purpose: this degree project will examine the possibilities of increasing the structural integrity in case of fire of a preexisting concrete building according to the rules in EKS 11, specifically for a hospital building. Furthermore, the degree project will provide solutions to increase the structural integrity in case of fire. LÄS MER

 5. 5. LIVSCYKELKOSTNADSANALYS AV FÖRSLAG PÅ ENERGIEFFEKTIVISERINGAR - TVÅ FASTIGHETER BELÄGNA I UMEÅ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Victor Wahlgren; [2021]
  Nyckelord :IDA ICE; energy; LCC; Livscykelkostnadsanalys; Energieffektivisering; Fastighet; BBR; Energideklaration; IDA ICE; Energi;

  Sammanfattning : This report is a degree project carried out at Rejles AB on behalf of a local real estate company in Umeå, Sweden. The real estate company bought two properties with a total of 95 rental apartments from another company in 2018. LÄS MER