Sökning: "BCI"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet BCI.

 1. 1. Avläsning av EEG-data från Emotiv Epoc X för ett SSVEP-baserat braincomputer interface för att spela Snake

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Carl Erenstedt; Alexander Ohlin; David Persson; Gustav Pihlquist; Samuel Widén; Carlos Yechouh; [2021-09-14]
  Nyckelord :BCI; EEG; Snake; SSVEP; CCA; Emotiv Epoc; CNN; responstid;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver arbetet med att utforma ett BCI som kan styra datorspeletSnake i realtid. Spelet styrs genom att inducera steady state visually evoked potentials i hjärnan via flimrande stimuli av vissa frekvenser. Den resulterande elektriskaaktiviteten i hjärnan läses sedan ut med hjälp av elektroencefalografi via EmotivEpoc X. LÄS MER

 2. 2. Statistics and Machine Learning for Classification of Emotional and Semantic Content of EEG

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Oskar Keding; David Ohlin; [2021]
  Nyckelord :Machine Learning; machine; learning; neural; network; statistics; EEG; emotion; semantic; emotional; signal; processing; reassignment; time-frequency; spectrogram; brain processing; bci; CNN; convolutional; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Interpreting EEG measurements is of great relevance, both for developing underlying neuroscientific theory and improving existing applications. In this study, two networks with different approaches to time-frequency analysis and feature selection are compared on simulated and real data for semantic and emotional perception. LÄS MER

 3. 3. Closed-Loop EEG BCI: VR and Electrical Stimulation to treat Neuropathic Pain

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Shreya Kohli; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Chronic pain is a life-threatening disease affecting over 20% of theU.S. adult population as of 2016. It impacts the physical as well as emotional components of a human being significantly affecting a person’s quality of life. LÄS MER

 4. 4. En studie om regenerativ bomullsodling : Är regenerativt jordbruk nästa steg i utvecklingen av ekologisk bomullsodling?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nanny Thorman; Mimmi Grahn; [2021]
  Nyckelord :Regenerative agriculture; sustainability; cotton; soil-health; certifications; Regenerativt jordbruk; hållbarhet; bomull; jordhälsa; certifieringar;

  Sammanfattning : Att uppnå de globala målen är av vikt för en hållbar utveckling. Odugliga jordbruksmetoder utgör en stor del av de klimathot som planeten i stunden utsätts för. Det är av intresse att undersöka vilka hållbarhetsvinster som kan erhållas vid regenerativ bomull samt definiera begreppet. LÄS MER

 5. 5. Acceleration of Machine-Learning Pipeline Using Parallel Computing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och system

  Författare :Xavante Erickson; [2021]
  Nyckelord :acceleration; ray; accelerator; numpy; machine-learning; machine; learning; optimization; parallelization; speedup; profiling;

  Sammanfattning : Researchers from Lund have conducted research on classifying images in three different categories, faces, landmarks and objects from EEG data [1]. The researchers used SVMs (Support Vector Machine) to classify between the three different categories [2, 3]. LÄS MER