Sökning: "BCM"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet BCM.

 1. 1. Evaluation of Business Continuity Management - A case study of disaster recovery during the Covid-19 pandemic

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik; Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

  Författare :Fredrik Tegström; Filip Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Business continuity; Disaster recovery; BCM; Covid-19; Continuity planning; Case study; Business and Economics;

  Sammanfattning : Background The Company produces and sells specialised products and technical solutions worldwide through more than ten different technology-based and decentralised Business Units. While the "Business continuity management"-programme has been implemented throughout the Company for many years, many of the Business Units' "disaster recovery"-capabilities had not been tested until the Covid-19 pandemic. LÄS MER

 2. 2. Risk- och krishantering utifrån Business Continuity Management : - En studie under en rådande kris

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Isabell Olsson; Marcus Hedberg; Martin Eriksson; [2020]
  Nyckelord :risk; crisis; risk management; crisis management; business continuity management; business continuity plan; disaster recovery plan; risk; kris; riskhantering; krishantering; kontinuitetsarbete; kontinuitetsplan; krisåterhämtningsplan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då kriser inträffar allt oftare är det av stor vikt för organisationer att ha en utvecklad strategi för att hantera dessa störningar. Ett sätt för att hantera risker och kriser är Business Continuity Management som involverar hela processen med planering av åtgärder i förväg, krishantering samt utvärdering efter krisen. LÄS MER

 3. 3. Finns det hälsomässiga skillnader mellan A1- och A2- mjölk : vad säger vetenskapen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Mathilda Bergman; [2017]
  Nyckelord :β-caseins; A1 β-caseins; A2 β-caseins; BCM; BCM-7;

  Sammanfattning : Mjölk är ett viktigt och energigivande livsmedel och mjölk från olika arter och raser har varierande sammansättning. Av mjölkens proteiner består 80 % av kasein som kan delas in i fyra grupper där β-kasein är den näst största. Det finns 12 olika genetiska varianter av β-kasein där A1 β-kasein och A2 β-kasein är de mest vanliga. LÄS MER

 4. 4. Household demand for natural gas in Ukraine - the effects of the subsidy reform

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Hannes Tordengren; Piotr Rozwalka; [2016]
  Nyckelord :Energy; Natural Gas; Subsidies; Ukraine;

  Sammanfattning : Implicit natural gas and heat subsidies for households had been the main driver of a host of problems for Ukraine, including wasteful gas consumption, low energy efficiency, large budgetary costs and foregone revenues for domestic production. Between 2014 and 2016, however, implicit natural gas subsidies were entirely removed and implicit heat subsidies lowered. LÄS MER

 5. 5. Förvärv i botten så når du toppen? - En eventstudie om företagsuppköp i förhållande till konjunkturcykeln

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Lindh; Julia Andersson; Elin Dahlström; Oscar Siöström; [2015]
  Nyckelord :svenska uppköpsmarknaden M A; marknadstajming; över- underavkastning; konjunktur; M A; Swedish acquisition market; market timing; abnormal return; economic cycles; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Förvärv i botten så når du toppen? - En eventstudie om företagsuppköp i förhållande till konjunkturcykeln Seminariedatum: 2015-06-04 Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Julia Andersson, Elin Dahlström, Niklas Lindh och Oscar Siöström Handledare: Rikard Larsson Fem nyckelord: M&A, konjunktur, över-/underavkastning, marknadstajming, svenska uppköpsmarknaden Syfte: Det huvudsakliga syftet med studien är att studera i vilken fas i konjunkturcykeln som genererar det bästa resultatet för det uppköpande företaget. Studien avser enbart undersöka organisationella sammanslagningar på den svenska marknaden och endast innehålla inhemska förvärv. LÄS MER