Sökning: "BDSM"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet BDSM.

 1. 1. RISK, RESPECT & UNSPEAKABLE ACTS : Untangling Intimate-Sexual Consent through 'Intuitive Inquiry' & 'Agential Realism'

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för genusforskning (from 2013)

  Författare :Frida Storm; [2021]
  Nyckelord :Doing; Consent; Communication; Intuition; Somatics; Intimacy; Sex; Sexual; Violence; Negotiation; Coercion; Rape; Legislation; Feminism; Neoliberal; Queer; Fanzine; BDSM; Dance; Performance; Sex Work; Responsibilization; Accountability; Diffraction; Entanglement; Autonomy; Agency; Power; Trauma.; Görande; samtycke; consent; kommunikation; intuition; somatik; intimitet; sex; sexuellt; våld; förhandling; tvång; våldtäkt; lagstiftning; feminism; nyliberalism; queer; fanzine; BDSM; dans; uppträdande; sexarbete; responsibilisering; ansvar; diffraction; entanglement; autonomi; agens; makt; trauma.;

  Sammanfattning : In an attempt to address the issues in research and theory on consent, this thesis explores what consent can be seen as "doing" through an 'Intuitive Inquiry' (Anderson 2011a) and 'Agential Realism' (Barad 2007). Various manifestations of consent appears through: the experience of the researcher, consent research and theory, consent legislation, interviews with professionals in intimate-sexual consent, and, feminist fanzines. LÄS MER

 2. 2. "Everything is about sex, except sex. Sex is about power": A thematic analysis of women’s submissive experiences in the dominant-submissive dynamic.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Master of Science in Social Studies of Gender

  Författare :Olawumi Ademokun; [2021]
  Nyckelord :BDSM; dominance; submission; stigma; power; pleasure; sex; Social Sciences;

  Sammanfattning : In majority of academic literature related to BDSM (bondage-discipline, dominance-submission, and sadism-masochism) the focus is often centred on men and their experiences within the community. The limited focus on women and their motivations to engage in BDSM dynamics has been a driving force in this thesis. LÄS MER

 3. 3. "I like my spanks" : En etnologisk studie om sexighet och skapandet av queer njutning hos amatörutövare av BDSM

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Kevin Bartels; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. (O)samtyckt våldsutövning - en studie om BDSM i relation till ansvarsfrihetsgrunden samtycke i 24 kap. 7 § BrB och social adekvans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Lindblad Hetlesaether; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; samtycke; ansvarsbefriande samtycke; 24 kap. 7 § BrB; BDSM; misshandel; social adekvans; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att klargöra hur mycket fysisk skada en person kan lämna ett ansvarsbefriande samtycke till vid BDSM-utövning, samt om BDSM-utövning som sträcker sig utöver gränsen av vad som är möjligt att lämna ett ansvarsbefriande samtycke till, kan verka ansvarsbefriande med stöd av läran om social adekvans. Inledningsvis har en rättsdogmatisk metod använts för att fastställa gällande rätt om straffansvar, ansvarsfrihetsgrunden samtycke och misshandel. LÄS MER

 5. 5. Mirror, Mirror : Embodying the sexed posthuman body of becoming in Sion Sono’s Antiporno (アンチポルノ, 2016) and Mika Ninagawa’s Helter Skelter (ヘルタースケルター, 2012)

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Zara Luna Hjelm; [2021]
  Nyckelord :internalized gaze of oppression; Sion Sono; Mika Ninagawa; Antiporno; Helter Skelter; Japanese cinema; film analysis; gender; plastic surgery; beauty standards; body commodification; self-objectification; Japan; becoming; cyborg feminism; the charmed circle; masculine domination; j-horror; pinku egia; ego guro nansensu; shojo manga; BDSM;

  Sammanfattning : This thesis examines the embodiment of the sexed body and the struggle of fitting into the narrow frames of what a woman is supposed to behave and look like in Japanese cinema. Using the medium of film, I, therefore, seek to produce knowledge regarding the internalized gaze of the oppressor, and self-objectification, caused by the capitalist heteropatriarchy. LÄS MER