Sökning: "BEPS Action 4"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden BEPS Action 4.

 1. 1. Den generella ränteavdragsbegränsningsregeln - I ljuset av den skatterättsliga neutralitetsprincipen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Björn Thulin; [2019]
  Nyckelord :Den generella ränteavdragsbegränsningsregeln; ränteavdragsbegränsningsregler; ränteavdrag; den skatterättsliga neutralitetsprincipen; neutralitetsprincipen; gruppregler; gruppundantag; Group Ratio Rule; Equity Escape Rule; OECD; BEPS Action 4; direktivet mot skatteundandraganden; ATAD; koncernbeskattning; resultatutjämning; prop. 2017 18:245.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On January 1 2019, extensive changes were introduced to the Swedish corporate tax system. From previously only limiting deductions for interest expenses related to internal loans, the corporate tax reform entails that all interest expenses are limited and all Swedish companies are subject to the regulations. LÄS MER

 2. 2. The Base Erosion and Profit-Shifting Project, Action 7: A Critical Analysis of the Preparatory/Auxiliary Extension and the New Anti-Fragmentation Rule in the 2017 OECD Model Tax Convention

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :John Gillespie; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The PE is a concept under scrutiny. Action 7 of the BEPS Action Plan has laid out a path to defend against artificial avoidance of PE status in light of BEPS concerns that can be associated with moderating business practices. Out of Action 7 has come an update to Art. LÄS MER

 3. 3. Ränteavdragsbegränsningsreglerna- Sveriges internationella åtaganden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikaela Askerson; [2017]
  Nyckelord :income tax; interest; interest deduction; interest deduction limitation; EU-law; freedom of establishment; interest limitation rule; BEPS action 4; inkomstskatt; ränta; ränteavdrag; ränteavdragsbegränsningsregler; EU-rätt; etableringsfrihet; BEPS åtgärd 4; intressegemenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Fast driftställe – ett för alla, alla för ett? - Svensk beskattningsrätt i ljuset av BEPS-projektets sjunde åtgärdspunkt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikaela Larsson; [2017]
  Nyckelord :Skatterätt; BEPS Åtgärdspunkt Sju; Fast Driftställe; Verksamhet av Förberedande Alternativt Biträdande Art; Beroende Representant; Oberoende Representant; Tax Law; Permanent Establishment; Prepatory or Auxiliary Character; Dependent Agent; Independent Agent; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Permanent Establishment status is a concept in the income tax law context. The term is defined in the Model Tax Convention of OECD and the Swedish Income Tax Act. The definition has with minor changes remained unchanged since its introduction. LÄS MER

 5. 5. To what extent the Anti-abuse measures concerning the interest limitation rule can be introduced into Member States without breaching EU law?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Pimfah Wirawan; [2017]
  Nyckelord :Interest limitation rules; Thin capitalisation; compatibility; fundamental freedoms; freedom of establishment; ATAD; ATA Directive; BEPS; Base erosion and profit shifting; BEPS action 4; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under the BEPS action 4, the suggested best approach gives guidelines on how Member States can implement the interest limitation rules. The variation of rules and exceptions can facilitate the Member States to introduce the rules or at the same time can expand a gap of an implementation of domestic rules which is not harmonised. LÄS MER