Sökning: "BERT"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet BERT.

 1. 1. Machine Learning for Detecting Hate Speech in Low Resource Languages

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :David Rodriguez; Denitsa Saynova; [2020-07-08]
  Nyckelord :machine learning; natural language processing; BERT; cross-lingual zeroshot learning; data augmentation; hate speech; classification; Twitter;

  Sammanfattning : This work examines the role of both cross-lingual zero-shot learning and data augmentationin detecting hate speech online for low resource set-ups. The proposedsolutions for situations where the amount of labeled data is scarce are to use alanguage with more resources during training or to create synthetic data points. LÄS MER

 2. 2. Prerequisites for Extracting Entity Relations from Swedish Texts

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Erik Lenas; [2020]
  Nyckelord :Machine Learning; Natural Language Processing; Relation Extraction; Named Entity Recognition; Coreference resolution; BERT; Maskininlärning; Natural Language Processing; Relationsextrahering; Named Entity Recognition; Coreference resolution; BERT;

  Sammanfattning : Natural language processing (NLP) is a vibrant area of research with many practical applications today like sentiment analyses, text labeling, questioning an- swering, machine translation and automatic text summarizing. At the moment, research is mainly focused on the English language, although many other lan- guages are trying to catch up. LÄS MER

 3. 3. Samhällskunskapslärares syn på politiskt deltagande -En intervjustudie om hur samhällskunskapslärare uppfattar undervisningsuppdraget kring politiskt deltagande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lana Bratan; [2020]
  Nyckelord :Political participation; definitions; social science teachers; qualification; socialization; subjectification;

  Sammanfattning : The object of the study is to examine how social science teachers, who lecture on different educational programs in Swedish upper secondary schools, defines and perceive to political participation. The applied method is qualitative interviews. LÄS MER

 4. 4. Kunskap och verklighet i Erik Olof Burmans doktorsavhandling

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Inge-Bert Täljedal; [2020]
  Nyckelord :Burman; Erik Olof; Om kunskapens möjlighet; idealism; subjektivism; kunskap; verklighet; Boströmianism;

  Sammanfattning : Erik Olof Burman, professor i praktisk filosofi i Uppsala 1896–1910, disputerade 1872 påavhandlingen Om kunskapens möjlighet. I en filosofihistorisk översikt finner disputanden enfortgående förskjutning i synen på verkligheten och kunskapens grund, från antikens fokus påen yttre, från medvetandet skild verklighet till en inre, helt igenom själslig sådan. LÄS MER

 5. 5. Machine Learning explainability in text classification for Fake News detection

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Lukas Kurasinski; [2020]
  Nyckelord :Machine Learning; text classification; Fake News detection; AI; artificial intelligence; Neural Network;

  Sammanfattning : Fake news detection gained an interest in recent years. This made researchers try to find models that can classify text in the direction of fake news detection. While new models are developed, researchers mostly focus on the accuracy of a model. LÄS MER