Sökning: "BIM 360 Field"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden BIM 360 Field.

 1. 1. BIM 360 Field : Ett verktyg att tidseffektivisera besiktning

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emma Fagersson; Viktoria Hilmersson; [2019]
  Nyckelord :BIM; Besiktning; BIM 360 Field;

  Sammanfattning : Byggprocessen är lång från idé till färdig produkt och arbetsmetoder skiljer sig från olika företag. Denna studie handlar om hur besiktningsskedet kan effektiviseras med programvaran BIM 360 Field. LÄS MER

 2. 2. BIM 360 field - Effektivisering av kvalitetsprocessen i produktionsskedet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Adam Sjögren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BIM-software programs are getting more frequently used in the construction business. Digitalization of the quality process might be necessary to firmly document the quality inspections for the customer’s satisfaction. LÄS MER

 3. 3. Drivande och bromsande faktorer vid implementering av BIM i produktion

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Johanna Sardi; Angelica Svärd; [2017]
  Nyckelord :BIM; implementering av BIM; BIM i produktion; drivande faktorer BIM; bromsande faktorer BIM; 3D; 4D; 5D; utmaninaar BIM; 360 Field;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En studie för en förbättrad besiktningsprocess inom bostadsproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Malin Bliander; Viktor Nyström; [2017]
  Nyckelord :Besiktning; Besiktningsanmärkning; Entreprenadjuridik; AB 04; ABT 06; Arbetsmiljö; BIM 360 Field;

  Sammanfattning : Inom byggindustrin genomförs besiktningar för att säkerställa att en entreprenad har levereratden beställda slutprodukten enligt de krav som beställaren angivit angående kvalitet ochfunktion. För att säkerhetsställa att besiktningsanmärkningar undviks i entreprenaden syftar denhär studien till att söka hjälpmedel som kan användas för att uppnå en förbättradbesiktningsprocess inom byggindustrin. LÄS MER

 5. 5. Kvalitetssäkring med digitala hjälpmedel : En studie om BIM 360 Field

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Klas Garney; Lovisa Alving; [2017]
  Nyckelord :BIM 360 Field; kvalitetssäkring; avvikelser;

  Sammanfattning : For a long time, the construction industry has lagged behind in the field of digitalization. It is about time for the industry to find new tools to be able to deliver a higher standard of quality assurance. This report is concerned with the application BIM 360 Field, which is a cloud based IT-tool and can be used by anyone on the construction site. LÄS MER