Sökning: "BIM anläggning"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden BIM anläggning.

 1. 1. 3D-visualisering i mark- och anläggningsprojekt. : En studie utifrån Veidekkes förutsättningar att implementera 3D-modeller i produktion.

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Oliver Radtke; Markus Kellgren; [2019]
  Nyckelord :Infrastructure and earthworks; construction; VCD; BIM; 3D-visualization; Mark och anläggning; byggproduktion; VDC; BIM; 3D-visualisering;

  Sammanfattning : Samhällsdigitaliseringen har lett till att byggbranschen mer och mer strävar efter att digitalisera verktyg och arbetssätt. Att presentera projekt i 3D har därför blivit ett hett ämne där flera aktörer strävar efter att både projektera och nyttja 3D ute i produktionen. LÄS MER

 2. 2. Rutiner för dagens egenkontroller : Hur kan de förbättras?

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mikael Haberland; Anton Loeb; [2019]
  Nyckelord :self-controls; quality assurance; BIM 360; administration; egenkontroller; kvalitetssäkring; BIM 360; administration;

  Sammanfattning : En hög rapporteringsgrad av egenkontroller är en förutsättning i dagens byggande. I varje projekt strävar alla parter mot att det både ska vara tids- och kostnadseffektivt. Egenkontrollen fungerar som en garanti för att rätt kvalitet på produkten hålls. Inte bara för beställaren men även för samhället och entreprenören själv. LÄS MER

 3. 3. Strukturgeologisk karaktärisering av Getåravinen : En visualisering av lineamentsstudie med prediktioner och modellering inför Ostlänken

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Pierre Wikby; Ragnar Andersson; [2018]
  Nyckelord :Structural geology; BIM; lineament; kriging; IDW; RMR; Q; RQD; Strukturgeologi; BIM; lineament; kriging; IDW; RMR; Q; RQD;

  Sammanfattning : Ostlänken är en planerad höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping med stegvis byggstart från 2017, ett omfattande projekt som inkluderar totalt cirka 20 kilometer tunnel, varav en tunnel planeras att korsa Getåravinen. Undermarksbyggande är komplicerat och kontakt med svaghetszoner i berg innebär ökade risker för anläggning, miljö och omgivande fastigheter. LÄS MER

 4. 4. Digital tidssamordning av masshantering vid dammbyggnationer

  M1-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Elsa Wingårdh; [2018]
  Nyckelord :BIM; digitalisering; produktivitet; effektivitet; dammbyggnation; anrikningssand; masshantering och samordning.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : 3D-modeller är grunden i det som kallas BIM och är något som används mer flitigt inom byggbranschen men desto mindre inom anläggningsprojekt. BIM har utvecklats mer och mer för att underlätta samordningen av flera aktörer och lösa konflikter i olika faser och skeden. LÄS MER

 5. 5. En jämförelse mellan Tekla Structures och Civil 3D i krökta betongkonstruktioner

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Yasser Abdali; Lovisa Holm; [2017]
  Nyckelord :M; modelling; 3D; bridge; Trafikverket; Tekla Structures; Civil 3D; BIM; modellering; 3D; bro; Trafikverket; Tekla Structures; Civil 3D;

  Sammanfattning : Inom byggbranschen talas det idag mycket om BIM (Building Information Modelling). Det finns ettbehov av att komma ifrån skräddarsydda 2D-ritningar och istället använda sig av informationsrika 3Dmodellersom brukas genom hela konstruktionens livscykel. LÄS MER