Sökning: "BIM anläggning"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden BIM anläggning.

 1. 1. Digital tidssamordning av masshantering vid dammbyggnationer

  M1-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Elsa Wingårdh; [2018]
  Nyckelord :BIM; digitalisering; produktivitet; effektivitet; dammbyggnation; anrikningssand; masshantering och samordning.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : 3D-modeller är grunden i det som kallas BIM och är något som används mer flitigt inom byggbranschen men desto mindre inom anläggningsprojekt. BIM har utvecklats mer och mer för att underlätta samordningen av flera aktörer och lösa konflikter i olika faser och skeden. LÄS MER

 2. 2. Strukturgeologisk karaktärisering av Getåravinen : En visualisering av lineamentsstudie med prediktioner och modellering inför Ostlänken

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Pierre Wikby; Ragnar Andersson; [2018]
  Nyckelord :Structural geology; BIM; lineament; kriging; IDW; RMR; Q; RQD; Strukturgeologi; BIM; lineament; kriging; IDW; RMR; Q; RQD;

  Sammanfattning : Ostlänken är en planerad höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping med stegvis byggstart från 2017, ett omfattande projekt som inkluderar totalt cirka 20 kilometer tunnel, varav en tunnel planeras att korsa Getåravinen. Undermarksbyggande är komplicerat och kontakt med svaghetszoner i berg innebär ökade risker för anläggning, miljö och omgivande fastigheter. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse mellan Tekla Structures och Civil 3D i krökta betongkonstruktioner

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Yasser Abdali; Lovisa Holm; [2017]
  Nyckelord :M; modelling; 3D; bridge; Trafikverket; Tekla Structures; Civil 3D; BIM; modellering; 3D; bro; Trafikverket; Tekla Structures; Civil 3D;

  Sammanfattning : Inom byggbranschen talas det idag mycket om BIM (Building Information Modelling). Det finns ettbehov av att komma ifrån skräddarsydda 2D-ritningar och istället använda sig av informationsrika 3Dmodellersom brukas genom hela konstruktionens livscykel. LÄS MER

 4. 4. Implementeringsstudie av InfraWorks 360 i samverkan med Revit och AutoCAD Civil 3D Användning av BIM i tidigt skede vid broprojektering

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :NIKLAS LINDSTRÖM; ISAK VENDELSTRAND; [2017]
  Nyckelord :InfraWorks 360; Revit; AutoCAD Civil 3D; BIM inom anläggning; brobyggnad; skissering;

  Sammanfattning : BIM har aktualiserats och blivit mer etablerat inom byggbranschen på senare år ochförekommer alltmer som ett arbetssätt i anläggningsbranschen där den appliceras för attskapa en digital modell av en anläggning. Parallellt med etableringen av BIM ianläggningsbranschen går utvecklingen av de programvaror som möjliggör BIMframåt, där InfraWorks 360 är ett aktuellt exempel på detta. LÄS MER

 5. 5. BIM i Anläggningsbranschen - En studie av BIM-användande hos entreprenörer och beställare

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :FELIX ENNING; SVEN GROSS; [2017]
  Nyckelord :BIM; anläggning; infrastruktur; 3D-modell; samordning;

  Sammanfattning : I anläggningsbranschen pågår idag högkonjunktur med många krävande projekt somVästlänken och Förbifart Stockholm vilket ställer krav på effektiva arbetssätt inomhela branschen. BIM är ett arbetssätt som med digitala hjälpmedel kan effektiviseraarbetsprocessen, husbyggnadsbranschen är ett exempel där BIM används och harvisats vara effektivt. LÄS MER