Sökning: "BIM maturity"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden BIM maturity.

 1. 1. Digitalization and construction project management : What consequences the use of ICT-tools has had on the project manager role in the construction industry

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Matilda Damström; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; ICT-tools; project management; BIM; Building Information Modeling; digital platforms; Digitalisering; ICT-verktyg; projektledning; BIM; Byggnadsinformationsmodellering; digitala plattformar;

  Sammanfattning : Digitalization is a hot topic in the construction industry today, with more and more ICT-tools being used. Web-based project platforms, digital meetings and BIM have all existed for quite a while, however the progress in using them and exploring the potential takes time. LÄS MER

 2. 2. BIM-MOGNADENS INVERKAN PÅ HINDER OCH DRIVKRAFTER I BYGGPROJEKT

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Linn Ramos Blidstål; [2020]
  Nyckelord :BIM; BIM maturity; Barriers; Benefits; Driving forces; Maturity model; BIM; BIM-mognad; Hinder; Nyttor; Drivkrafter; Mognadsmodell;

  Sammanfattning : BIM är ett arbetssätt som bygger på användandet av en virtuell 3D-modell som lagrar all information om objektet. Arbetssättet har växt fram för att underlätta informationshanteringen i byggbranschen och har ansetts vara verktyget för att effektivisera processerna och med det öka produktiviteten. LÄS MER

 3. 3. Fallstudie av fastighetsförvaltningens digitalisering och användande av byggnadsmodeller

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Billy Johansson; David Wiklander; [2020]
  Nyckelord :BIM fastighetsförvaltning; Digitalisering byggbranschen; BIM nytta; Digitalisering fastighetsförvaltning; Fastighetsförvaltning effektivisering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since the end of the 20th century, society has gradually moved towards an information society where the use of the internet and the management of information has grown to become more important. While discussing digitization in the construction industry, BIM is oftentimes mentioned. LÄS MER

 4. 4. Blockchain Smart Contracts, the new rebar in the construction industry?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktor Björklund; Tim Vincze; [2019-07-02]
  Nyckelord :Blockchain; Smart contracts; Construction industry; Concrete industry; Supply chain management; Supply chain financing;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 5. 5. BIM Maturity in Iceland : A Study of Contractors and Sub-contractors

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Kristrún Helga Árnandóttir; [2019]
  Nyckelord :BIM; Contractor; Sub-contractor; Iceland; BIM; Entreprenörer; Underentreprenörer; Island;

  Sammanfattning : In the last decade, BIM has provided the construction industry with countless tools that canbe used during all construction phases (Kam et al., 2016). Implementation of BIM in Icelandat the beginning was driven by the heroic’s individuals. In recent years leadership within theAEC has recognized the opportunities BIM can provide. LÄS MER