Sökning: "BIM-mognad"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet BIM-mognad.

 1. 1. BIM-MOGNADENS INVERKAN PÅ HINDER OCH DRIVKRAFTER I BYGGPROJEKT

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Linn Ramos Blidstål; [2020]
  Nyckelord :BIM; BIM maturity; Barriers; Benefits; Driving forces; Maturity model; BIM; BIM-mognad; Hinder; Nyttor; Drivkrafter; Mognadsmodell;

  Sammanfattning : BIM är ett arbetssätt som bygger på användandet av en virtuell 3D-modell som lagrar all information om objektet. Arbetssättet har växt fram för att underlätta informationshanteringen i byggbranschen och har ansetts vara verktyget för att effektivisera processerna och med det öka produktiviteten. LÄS MER

 2. 2. BIM Maturity in Iceland : A Study of Contractors and Sub-contractors

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Kristrún Helga Árnandóttir; [2019]
  Nyckelord :BIM; Contractor; Sub-contractor; Iceland; BIM; Entreprenörer; Underentreprenörer; Island;

  Sammanfattning : In the last decade, BIM has provided the construction industry with countless tools that canbe used during all construction phases (Kam et al., 2016). Implementation of BIM in Icelandat the beginning was driven by the heroic’s individuals. In recent years leadership within theAEC has recognized the opportunities BIM can provide. LÄS MER

 3. 3. BIM-Kapacitet och Mognad – en objektiv bedömningsmetod för entreprenad- och konsultföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Ramez Agha; Michel Dübeck; [2011]
  Nyckelord :byggnadsinformationsmodellering; bim-kapacitet; bim-mognad; bim-prestandabedömning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report covers a study that documents the status of BIM uses of two leading companies in the construction industry. What makes this study interesting is that, to date, there has previously not been an objective status report recording of BIM usage in Sweden. LÄS MER