Sökning: "BIM-nytta"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet BIM-nytta.

 1. 1. BIM - ett värdeskapande och ekonomiskt fördelaktigt arbetssätt år 2015 : En fallstudie över användandet av BIM år 2015 med hänsyn till mängdavtagning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Henric Selméus; [2015]
  Nyckelord :BIM; VDC; Quantity Take-Off; Construction Management; Building Information Model; Mängdavtagning; Byggproduktion; Byggprocessen; Byggnadsinformationsmodell; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Purpose: The primary purpose is to demonstrate that constructors, which use BIM, contributes to a more efficient work and economic value to the process of construction projects. This, by showing that a fundamental use of BIM in "quantity take-off” is a financial gain. LÄS MER

 2. 2. Implementering av en BIM-nytta i förvaltning : Systematisk brandskyddskontroll av handbrandsläckare

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Bachir Gaouar; Elin Kågas Ramström; [2014]
  Nyckelord :BIM; BIM-benefit; Facility Management; Implementation; BIM; BIM-nytta; Förvaltning; Implementera;

  Sammanfattning : ”BIM i staten” är ett initiativ från de fem statliga byggherrarna. Tillsammans har de bestämt sig för att hitta en gemensam strategi som ställer krav på byggnadsinformationsmodeller. Konsultbolaget Tyréns AB har agerat konsultstöd vid framtagandet av denna strategi. LÄS MER