Sökning: "BIM-nytta"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet BIM-nytta.

 1. 1. Fallstudie av fastighetsförvaltningens digitalisering och användande av byggnadsmodeller

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Billy Johansson; David Wiklander; [2020]
  Nyckelord :BIM fastighetsförvaltning; Digitalisering byggbranschen; BIM nytta; Digitalisering fastighetsförvaltning; Fastighetsförvaltning effektivisering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since the end of the 20th century, society has gradually moved towards an information society where the use of the internet and the management of information has grown to become more important. While discussing digitization in the construction industry, BIM is oftentimes mentioned. LÄS MER

 2. 2. BIM - ett värdeskapande och ekonomiskt fördelaktigt arbetssätt år 2015 : En fallstudie över användandet av BIM år 2015 med hänsyn till mängdavtagning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Henric Selméus; [2015]
  Nyckelord :BIM; VDC; Quantity Take-Off; Construction Management; Building Information Model; Mängdavtagning; Byggproduktion; Byggprocessen; Byggnadsinformationsmodell; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Purpose: The primary purpose is to demonstrate that constructors, which use BIM, contributes to a more efficient work and economic value to the process of construction projects. This, by showing that a fundamental use of BIM in "quantity take-off” is a financial gain. LÄS MER

 3. 3. Implementering av en BIM-nytta i förvaltning : Systematisk brandskyddskontroll av handbrandsläckare

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Bachir Gaouar; Elin Kågas Ramström; [2014]
  Nyckelord :BIM; BIM-benefit; Facility Management; Implementation; BIM; BIM-nytta; Förvaltning; Implementera;

  Sammanfattning : ”BIM i staten” är ett initiativ från de fem statliga byggherrarna. Tillsammans har de bestämt sig för att hitta en gemensam strategi som ställer krav på byggnadsinformationsmodeller. Konsultbolaget Tyréns AB har agerat konsultstöd vid framtagandet av denna strategi. LÄS MER