Sökning: "BIM"

Visar resultat 1 - 5 av 302 uppsatser innehållade ordet BIM.

 1. 1. As-built information Essential information every facility manager is looking for

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

  Författare :YASHAR GHOLAMI; Leo Lindegård; [2018]
  Nyckelord :As-built information; Building Information Modelling; Facility management practices; Facility management required information; BIM in FM;

  Sammanfattning : The AEC industry is largely criticized for poor information recording and sharing and the fragmented use of information. These problematic features are greatly affecting the transfer of information produced in the design and construction phase which should be communicated to the facility management phase. LÄS MER

 2. 2. Användning av BIM inom förvaltningen för vårdbyggnader : utveckla förvaltningen med hjälp av BIM

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Magnus Holmgren; [2018]
  Nyckelord :BIM; facility management; as-built model; healthcare buildings; information management; facility management systems; BIM; fastighetsförvaltning; relationsmodell; vårdbyggnader; informationshantering; förvaltningssystem;

  Sammanfattning : Potentialen att tillhandhålla stora mängder information under hela byggprocessen är något BIM(byggnadsinformationsmodellering på svenska) är mest förknippat med. Dock är den praktiskaanvändningen av BIM i förvaltningen minimal vid jämförelse mot projekteringen. LÄS MER

 3. 3. Materialdokumentation vid miljöcertifiering : En kvalitativ studie av utmaningar och förutsättningar för SME att använda BIM som hjälpmedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Josefin Blomberg; [2018]
  Nyckelord :Materialdokumentation; BIM; Miljöcertifiering; SME; Digitalisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Brandskydd under byggtid med BIM : Förbättringsmöjligheter för brandskyddet under byggtid i skedesstyrda APD-planer med BIM

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Rebecka Lundblad Roth; Ludwig Jerräng Carlstedt; [2018]
  Nyckelord :BIM. Communication. Control. Fire protection at construction sites. Planning. Workplace disposition plans.; APD-planer. BIM. Brandskydd under byggtid. Kommunikation. Planering. Uppföljning.;

  Sammanfattning : Vid en brand på byggarbetsplatsen finns det risk för personskador, skador på egendom och att byggproduktionen hamnar i ett driftstopp som kan bli kostsamt. Det finns brister vid planeringen av brandskyddet under byggtid (BUB) och vid olika arbetsmoment på byggarbetsplatsen. LÄS MER

 5. 5. Optical methods for 3D-reconstruction of railway bridges : Infrared scanning, Close range photogrammetry and Terrestrial laser scanning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :David Crabtree Gärdin; Alexander Jimenez; [2018]
  Nyckelord :bridge inspection; non-destructive; safety; efficient; 3D-scanning; traffic disturbance; BIM; assessment; as-built; point cloud;

  Sammanfattning : The forecast of the next upcoming years estimates a growth of demand in transport. As the railway sector in Europe has developed over many years, the infrastructure presents performance issues because of, among other factors, asset maintenance activities being difficult and time consuming. LÄS MER