Sökning: "BIM"

Visar resultat 1 - 5 av 437 uppsatser innehållade ordet BIM.

 1. 1. Blockchain Smart Contracts, the new rebar in the construction industry?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktor Björklund; Tim Vincze; [2019-07-02]
  Nyckelord :Blockchain; Smart contracts; Construction industry; Concrete industry; Supply chain management; Supply chain financing;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. En konservativ bransch i utveckling - Är BIM lösningen?

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Mathias Asklund Andersson; [2019]
  Nyckelord :Byggnadsinformationsmodellering; Implementering; Utveckling; 3D-modellering; BIM; “building; information; modeling; Engineering”; design; engineering”; Structural;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur ett företag tillämpar BIM vid projektering. Detta för att analysera hur företaget har implementerat BIM samt att identifiera fördelar, utmaningar och möjligheter med BIM. För att förse denna studie med kunskap har en fallstudie utförts hos en ingenjörsbyrå. LÄS MER

 3. 3. Digital projekthantering och införandet av BIM i projekteringen

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Björn Oja; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av förvaltningsskedet med hjälp av flerdimensionella BIM-modeller : En studie om BIM 360 Ops

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Mona Issa; Rawand Nabaz Taha; [2019]
  Nyckelord :BIM; Property management; Autodesk; Revit; Construction process; Digitalization.; BIM; Fastighetsförvaltning; Autodesk; Revit; Byggprocessen; Digitalisering.;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen går fort fram. Tillämpandet av BIM (Byggnadsinformationsmodellering) blir allt vanligare inom byggsektorn. Dock halkar förvaltningen efter i utvecklingen, i jämförelse med byggprocessens tidiga skeden, projektering- och produktionsskedet. LÄS MER

 5. 5. Jämförande analys av kopplingen mellan projektering och produktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Elias Svensson; Robin Andersson; [2019]
  Nyckelord :Avvikelser; kommunikation; arbetsberedning; BIM; projektering; produktion;

  Sammanfattning : Byggprocessen är omfattande och komplex med bygghandlingar som ska förmedla information mellan många olika aktörer. I byggbranschen finns ett tydligt problem med undermåliga bygghandlingar som årligen kostar flera miljarder. LÄS MER