Sökning: "BIM"

Visar resultat 1 - 5 av 516 uppsatser innehållade ordet BIM.

 1. 1. Machine learning in the design phase of the construction

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Erik Hiekkala; [2020]
  Nyckelord :Machine learning; Data; Digitize; Construction industry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Machine learning has the potential to improve processes and revolutionizeeconomies on a global level and that is also true for the construction indus-try. Machine learning has started to get attention in recent years as computerpower have increased and the cost has reduced. LÄS MER

 2. 2. BIMs påverkan på informationsflödet : Kvalitativ undersökning om samverkan mellan projektering och produktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Renwar Tahir; Tobias Mohlin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to see if the implementation of BIM has affected the information flow and quality of information that is transferred between construction engineers and the production workforce. To find out more of the subject the study group did a field study where we interviewed several companies, and several different actors within the building sector. LÄS MER

 3. 3. Method Development for Evaluating Pitch Dispersing Agents Used in the Kraft Pulping Process

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emma Olsson Månsson; [2020]
  Nyckelord :pitch deposit; dispersing agent evaluation; method development; calcium soaps;

  Sammanfattning : Depending on wood species and the extractives of the wood, the paper and pulp processes might suffer from problems caused by the formation of pitch deposits from calcium soaps. BIM Kemi is a specialty chemical producer supplying the pulp and paper industry with dispersing agents, which prevent these problems. LÄS MER

 4. 4. Grundläggande Taluppfattning : En litteraturstudie om elevers taluppfattning och undervisning i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Saga Johansson; Bim Svensson; [2020]
  Nyckelord :taluppfattning; matematik; undervisning; förskoleklass och årskurs 1-6;

  Sammanfattning : Taluppfattning innebär att förstå tals betydelse, relation och storlek. Taluppfattning ses som en grundläggande förutsättning för att elever ska kunna tillgodogöra sig matematikundervisningen i skolan. LÄS MER

 5. 5. Länkade 3D-modeller för ökad förståelse mellan konstruktörer och byggnadsarbetare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Christian Johansson; [2020]
  Nyckelord :3D-PDF; BIM; IFC;

  Sammanfattning : Det kommer hela tiden ut nya verktyg och arbetssätt till byggbranschen, men det är inte alltid säkert att dessa behövs eller är gynnsamma att använda. Användandet av 3D-modeller och BIM i byggbranschen har undersökts relativt mycket, men relativt få studier har gjorts för nya alternativa användningsområden av branschens befintliga 3D-verktyg. LÄS MER