Sökning: "BIM"

Visar resultat 1 - 5 av 459 uppsatser innehållade ordet BIM.

 1. 1. The Conception of Responsibility : Experiences of and Reflections on Male Contraceptive Responsibility in Sweden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Bim Kilje; [2019]
  Nyckelord :contraception; male medical students; male Intern Physicians; male contraceptives; reproduction; responsibility; gender;

  Sammanfattning : This essay examines male contraceptive responsibility in theory and practice, within the framework of experiences of existing contraceptives, as well as views on new contraceptives for men that are being researched.    In today’s Sweden, contraception is largely a female area. LÄS MER

 2. 2. Parametric design with Visual programming in Dynamo with Revit : The conversion from CAD models to BIM and the design of analytical applications

  Master-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Darwn Nezamaldin; [2019]
  Nyckelord :BIM Dynamo Revit Parametric design Visual programming;

  Sammanfattning : Nowadays, there is a big strive to achieve faster and more accurate results of designing buildings in construction companies. Construction companies that work with the design part are continuously searching for methods to increase efficiency in the working process. LÄS MER

 3. 3. Tillämpningen av BIM i ombyggnationen av Slussen- En hållbar innovation att lära sig av?

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Zurya Al-Naami; [2018]
  Nyckelord :BIM;

  Sammanfattning : Många myndigheter och organisationer som Naturvårdverket, FN och Stockholms stad har påpekat vikten av att främja och sprida innovationer för att uppnå en hållbar stadsutveckling. I syfte att främja uppkomsten, implementeringen och spridningen av innovationer som stödjer hållbar stadsutveckling fokuserar denna studie på att identifiera vanliga framgångsfaktorer och utmaningar som förekommer inom innovationsprocesser i hållbar stadsutveckling. LÄS MER

 4. 4. As-built information Essential information every facility manager is looking for

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

  Författare :YASHAR GHOLAMI; Leo Lindegård; [2018]
  Nyckelord :As-built information; Building Information Modelling; Facility management practices; Facility management required information; BIM in FM;

  Sammanfattning : The AEC industry is largely criticized for poor information recording and sharing and the fragmented use of information. These problematic features are greatly affecting the transfer of information produced in the design and construction phase which should be communicated to the facility management phase. LÄS MER

 5. 5. Current Legal Problems and Risks with BIM in the Swedish AEC Industry

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Elin Englund; Maria Grönlund; [2018]
  Nyckelord :Building Information Modeling; BIM; legal problems; risks; BIM implementation; Building Information Modeling; BIM; juridiska problem; risker; implementering av BIM;

  Sammanfattning : The Architectural, Engineering and Construction (AEC) industry is often described as fragmented, highly complex and risk-oriented with major challenges due to the high level of conflicts and low level of productivity. Building Information Modeling (BIM) is claimed to be the future of the AEC industry and is a way to address these issues. LÄS MER