Sökning: "BIM"

Visar resultat 1 - 5 av 571 uppsatser innehållade ordet BIM.

 1. 1. Standardiserad kvalitetssäkring av brandskydd i BIM

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Mathias Undeland; Oliwer Warnerfelt; [2022]
  Nyckelord :BIM; Byggnadsinformationsmodellering; Solibri Office; Solibri Model Checker; SMC; brandprojektering; digital projektering; kvalitetskontroll; kvalitetssäkring; BIMfire Tools.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Digitized workflows are becoming more common in the construction industry where building information modeling, also called BIM, is a common example of this development. The BIM environment enables an unbroken chain of information on a corporate platform. LÄS MER

 2. 2. Oanvänt material på byggarbetsplatser - Förekomst, hantering och förebyggandet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Nellie Jepsson; [2021]
  Nyckelord :Oanvänt byggmaterial; miljö; BIM; Building Information Modelling; hållbarhet; kassering; materialavfall; materialhantering; etiska regler; Lean Construction; unused building materials; environment; sustainability; disposal; material waste; material handling; ethical rules; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate which contributing factors that leads to unused and waste materials at the construction sites. What can be changed to reduce the amount of unused material and to reduce handling. The material that is over today on the projects, how it’s handled and what strategies are there. LÄS MER

 3. 3. Användning av digitalaverktyg i arbetsmiljö : En studie i hur byggbranschen arbetar meddigitala verktyg för att säkra arbetsmiljön i dagsläget

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Nawel Gaouar; Jenny Zhi Qin; [2021]
  Nyckelord :BIM Building Modeling ; VDC; Work Environment; Efficiency; Implementation; Digitization; BIM Building information modeling ; VDC; Arbetsmiljö; Effektivisering; Implementering; Digitalisering;

  Sammanfattning : Digitala verktyg har bidragit till att utveckla och förändra byggbranschen de senaste åren. Idag används i vissa byggföretag digitala verktyg vid planering av större projekt för att planera arbetsmiljöarbetet bättre och minimera de problematiska riskerna. LÄS MER

 4. 4. Analys av åtgärder mot kvalitetsbrister inom signalprojektering

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Simranjit Singh; Iliass Temsamani; [2021]
  Nyckelord :Competence requirements; Quality deficiencies; Signal design; Signal switchgear-95; Signal designer; Competence development; Kompetenskrav; Kvalitetsbrister; Signalprojektering; Signalställverk-95; Signalprojektör; Kompetensutveckling; Effekt; Justering; Åtgärder;

  Sammanfattning : Signalprojekteringen konstruerar och skapar de förutsättningar som krävs för att en signalbygghandling ska färdigställas. Vid förändringar som exempelvis upprustningar, projekteras de signalställverk som finns placerade längs Sveriges järnvägar för att sedan byggas av entreprenader. LÄS MER

 5. 5. Digital modell: fastighetsförvaltares framtida verktyg vid val av energieffektiviserande åtgärder

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Johanna Söderlund; Albin Svensson; [2021]
  Nyckelord :Digitalmodell; fastighetsförvaltning; energiförbrukning; energikartläggning; BIM; effektivisering; energisystem; analys och simulering.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den genomförda undersökningen är att få en grundläggande förståelse för hur digitala verktyg och modeller kan användas för att energieffektivisera en äldre fastighet, Science Park i Jönköping. Genom att intervjua tre olika aktörer, en fastighetsförvaltare, en specialist inom digitala verktyg och en specialist inom energianalyser har det bidragit till grundläggande kunskaper för hur deras arbetssätt kan tillämpas för att kunna energieffektivisera Science Park. LÄS MER