Sökning: "BIN-projektet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet BIN-projektet.

  1. 1. Köpa på efterfrågan : en utvärdering av BIN-projektets försöksverksamhet

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Anneli Fredriksson; Helena Lindblom; [2005]
    Nyckelord :BIN-projektet; köpa på efterfrågan; medieplanering; kommunbibliotek; bibliotek; bibliotekssamverkan; Norrland; Bräcke; Dorotea; Gällivare; Hudiksvall; Ockelbo; Robertsfors; Sundsvall; Ånge; Åre;

    Sammanfattning : In 2003 the libraries of ten municipalities in the northern part of Sweden were each given 10 000 (SEK) by the BIN-project to purchase books on demand instead of making inter-library loans. This attempt was called Köpa på efterfrågan (Purchasing on demand). The purpose of this master thesis is to evalutate Köpa på efterfrågan. LÄS MER