Sökning: "BKS"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet BKS.

 1. 1. "Vi är gröna-vita, vi är Färjestad!" : En durkheimiansk analys av Färjestad BK:s klubbmärke och klubbfärger som identitets- och gemenskapsskapande symboler

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Oskar Nielsen; [2017]
  Nyckelord :ice hockey; Färjestad; Durkheim; totem; participant observation; ishockey; Färjestad; Durkheim; totem; deltagande observation;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the symbolic use in sports and thus discuss the limits of what can be seen as religion and what can be said to be sacred and profane in our time. Data were collected through participant observation during and in connection with the ice hockey games in Löfbergs Arena in Karlstad. LÄS MER

 2. 2. Är kraven i TDOK motiverade?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Anton Nordvall; [2017]
  Nyckelord :övergångsräler; neutralisering; växlar; trafikverket; intervjuer; felstatistik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the regulation of Trafikverket there is many technical requirements that the railway facility should face. The reason for its existence is to create a standardized facility with well balanced requirements that includes implementation and management. LÄS MER

 3. 3. Beyond the "Asian Flu". "Asia-vu"? Internal and External Risks for The Economy of Indonesia. Asset Price Bubbles and Contagion

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Nikolay Antonov; Todor Sapunarov; [2014]
  Nyckelord :Bubbles; Contagion; Indonesia; Kalman filter; Bubbagion Index ;

  Sammanfattning : Asset price bubbles and cross-country contagion, embodying an economy's domestic and foreign risks respectively, are two topical issues in finance. Indonesia, a fast-growing emerging market economy, and one of the world's volatile "Fragile Five", is a prime suspect for a country that is likely to exhibit vulnerabilities to both bubbles and contagion. LÄS MER

 4. 4. Utarbetning av språkpillerböcker skrivna på bosniska/kroatiska/serbiska för barn med BKS som modersmål : En kontrastiv grammatisk analys

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet

  Författare :Dina Ajanovic; Dalida Korjenic; [2013]
  Nyckelord :Kontrastiv analys; grammatik; språkpiller; BKS; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Projektet ”Språkpiller” har utformats genom ett samarbete mellan logopeder och biblioteken i Östergötland. Projektet syftar till att stimulera språket hos barn med språkstörning och fungerar i första hand som ett komplement till logopedisk behandling (Linköpings kommun, 2012). LÄS MER

 5. 5. Färjestad BK: Hur man bör öka den totala kundupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Kenneth Li; Adam Forsström; [2012]
  Nyckelord :Företagsekonomi Marknadsföring Upplevelse Färjestad BK Ishockey Publik Arena Sport Sportmarknadsföring Elitserien Varumärke Relastionsmarknadsföring Strategi Publiksnitt;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur markandsföringen ser ut i dagsläget för Färjestad BK, ta fram förslag på förbättringar och ändringar angående marknadsföringen och upplevelsen för att uppnå en vändning på en negativ trend.För att få fram information till uppsatsen valdes två respondenter, en representant från Färjestad BK respektive Wolfpack, i form av personliga djupgående intervjuer. LÄS MER