Sökning: "BLE"

Visar resultat 1 - 5 av 245 uppsatser innehållade ordet BLE.

 1. 1. Does implementation of BLE technology affect synchronous communication in an office space?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Anita Pourferdosi; Pushpendra Upadhayaya; [2019-11-18]
  Nyckelord :BLE; indoor localisation; synchronous communication; iBeacons; face-to-face discussions; privacy v s location-awareness;

  Sammanfattning : This study examines communication in a co-located context, emphasising on the role of location-awareness through the introduction of Bluetooth Low Energy (BLE) technology in an office environment. An investigation into the relationship between location-awareness and face-to-face communication is conducted at the offices of Sigma ITC. LÄS MER

 2. 2. A Cost-Efficient Bluetooth Low Energy Based Indoor Positioning System for IoT Applications

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sanjana Vupparige Vijaykumar; [2019]
  Nyckelord :Indoor positioning system; Internet of Things; Bluetooth Low Energy technology; RSSI; fingerprinting; multilateration.;

  Sammanfattning : The indoor positioning system is a series of networking systems used to monitor/locate objects at indoor area as opposed that of GPS which does the same at outdoor. The increase in the popularity of the Internet of Things made the demand for Bluetooth Low Energy technology more and more essential due to their compatibility in the smartphones which makes it to access easier. LÄS MER

 3. 3. Att förebygga brister i samverkan avseende utsatta barn-En kvalitativ studie ur professionellas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :emelie stojcevska; [2019]
  Nyckelord :Childcare; vulnerable children; socially disadvantaged children; children in vulnera-ble life situations; cooperation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur det kan uppstå brister/hinder i samver-kan mellan olika professioner rörande barn som är utsatta. Det som står tillgrund för studien är artikeln ”flickan bakom pansarglaset”, för att kunna utföra undersök-ningen krävs det utföra intervjuer med professionella inom barn och ungdomspsy-kiatrin BUP, socialtjänsten och vuxenpsykiatrin då det är dessa myndigheter som samverkar i artikeln. LÄS MER

 4. 4. A Novel and an Efficient Design of an Inverted F-Antenna for Bluetooth Low Energy Communications

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Amer Khatib; [2019]
  Nyckelord :Antenna; Communication; design; testing; Wireless communications; bluetooth.;

  Sammanfattning : Constantly, antenna plays an important role in expanding the wireless communication systems in different technology applications for example, but not limited to, IoT communications and automotive radar systems. On the other hand, the Bluetooth-Low-Energy (BLE) benefits different sorts of applications, as it offers (i) a very low power consumption, (ii) a very fast data transfer, (iii) and an inexpensive/efficient solution as well. LÄS MER

 5. 5. Dataöverföring med Bluetooth 5 : En jämförelse mellan Classic och Low Energy

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :John Bergelin; Felix Ericsson; [2019]
  Nyckelord :Bluetooth; Low Energy; Classic; Throughput; Energy efficiency; Performance; Bluetooth; Low Energy; Classic; Överföringshastighet; Energieffektivitet; Prestanda;

  Sammanfattning : A comparative study between the techniques Bluetooth Low Energy and Bluetooth Classic has been performed in cooperation with Saab AB with the purpose to determine which technique is best suited for transmission of data between an Android unit and an embedded system. The parameters that has been analyzed are throughput, energy efficiency and susceptibility. LÄS MER