Sökning: "BME – BeräkningsModell Ergonomi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden BME – BeräkningsModell Ergonomi.

 1. 1. Beräkningsmodellen BME och dess koppling till kvalitet och produktivitet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

  Författare :Emma Björk; [2006]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Belastningsergonomi; Kvalitet; Monteringsarbete; Produktion; Produktivitet.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är skrivet vid produktionsteknikavdelningen, på uppdrag av Volvo Personvagnar AB i Torslanda, Göteborg. Produktionsteknikavdelningen utför bland annat balansering i slutmonteringen. Slutmonteringen är det sista steget innan en bil är färdig att levereras till kund. LÄS MER

 2. 2. Validering av BME - ett verktyg för kartläggning av belastningsergonomi

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

  Författare :Anders Axelsson; [2006]
  Nyckelord :BME – BeräkningsModell Ergonomi; belastningsergonomi; kubvärde;

  Sammanfattning : I Volvo Personvagnars tillverkningsanläggning i Torslanda utanför Göteborg tillverkas personbilar av flera modeller och en mängd olika varianter av varje modell. I dagsläget är produktivitetskraven höga vilket medför risker för belastningsbesvär eller skador föroperatörerna som monterar ihop bilen. LÄS MER