Sökning: "BNP fördelar"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden BNP fördelar.

 1. 1. Agricultural waste and wood waste for pyrolysis and biochar : An assessment for Rwanda​

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Jenny Eliasson; Viktor Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Biochar; Pyrolysis; Biochar feedstock characteristics; Agricultural waste; Composition crop residues; Wood waste; Agricultural production Rwanda; Ultimate analysis; Structural composition; Heating Value; RPR; Biokol; Pyrolysis; Råmaterialegenskaper biokol; Jordbruksavfall​; Sammansättning jordbruksavfall; Träavfall; Jordbruksproduktion Rwanda; Värmevärde;

  Sammanfattning : A high priority in order to combat climate change is disposal of waste. In low-income countries, a large portion of biomass residues generated in the forestry, agricultural and industrial sectors could be usable, instead of being seen as waste. For instance, it could be converted into biochar, which is proven to have many environmental benefits. LÄS MER

 2. 2. Investeringar för en digital framtid : En kvalitativ fallstudie av företag inom detaljhandelns arbete med investeringar i AI-teknik

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Rina Rosengren Bouius; Olov Wicklund Lindroth; [2020]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; digitizing; retail; clothing; IT-investment; Stakeholder Theory; Resource Dependency Theory; Artificiell intelligens; digitalisering; detaljhandel; konfektion; IT-investering; Stakeholder Theory; Resursberoende-teorin.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to in depth examine how two companies in retail business work with investments in AI and similar technology and to investigate what role these investments had for the two companies. Retail plays an important role in the Swedish economy and accounts for one tenth of Sweden's GDP. LÄS MER

 3. 3. RISKEN MED ATT KÖPA UTAN HINDER : Hur bristande kreditprövning kan orsaka överskuldsättning för konsumenter

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Brage; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Genom att konsumentkrediter får nya former, snabblånen och krediter med höga avgifter ökar riskerar konsumenter att bli överskuldsatta. Krediter med påträngande marknadsföring riktas inte allt för sällan mot individer med redan sämre ekonomiska förutsättningar. LÄS MER

 4. 4. Cashless society: Is there a relationship between innovation and cash circulation in economy?

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emma Glennow; Alexandra Granström; [2019]
  Nyckelord :Cashless society; cashless; innovation; cash circulation; currency in circulation; Global Innovation Index; money; digital payments; research and development;

  Sammanfattning : Around the globe, countries move away from banknotes and coins in the favor of digitized payments. A number of findings from academic research conclude various benefits associated with decreased cash usage, such as enhanced economic development, less costs for governments and banks, financial transparency as well as lower economic-related crime rates. LÄS MER

 5. 5. Att bygga ett varumärke med hållbarhet? : En studie om hur underleverantörer inom byggbranschen bygger varumärke

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Victor Sandkvist; Olof Lantto; [2014]
  Nyckelord :Varumärke; underleverantör; byggbranschen;

  Sammanfattning : Varumärken inom B2B börjar få allt större uppmärksamhet bland forskare och företag i takt med att det uppmärksammats att varumärken har betydelse inom B2B-kontexter. Varumärket är ett av få sätt att differentiera sig på konkurrensintensiva marknader och kan medföra fördelar som en ökad kundlojalitet, premiumpriser och en ökad möjlighet att nå nya marknader. LÄS MER