Sökning: "BNP index"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden BNP index.

 1. 1. Macroeconomic factors in Probability of Default : A study applied to a Swedish credit portfolio

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Hermina Antonsson; [2018]
  Nyckelord :Macroeconomic factors; Probability of Default; IFRS 9; credit risk; mortgage loans; Makroekonomiska faktorer; Probability of Default; IFRS 9; kreditrisk; bolån;

  Sammanfattning : Macroeconomic conditions can impact the payment capacity of individual mortgage holders' household loans. If the clients of a bank's retail credit portfolio experience deteriorating paymentcapacity it will reflect on the probability of default of the overall portfolio. LÄS MER

 2. 2. Den marginella skattens effekt på ekonomisk tillväxt : En empirisk studie baserad på paneldata för skattekvoten och World Tax Index för EU-15

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :David Larsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skatteintäkter är den största inkomstposten i den statliga budgeten. I en situation med höga statsskulder ökar vikten av skatteintäkter ytterligare med finansieringen av statskulden. Det är därför viktigt att länder har välutformade skatteregler för att bedrivaen sund finanspolitik. LÄS MER

 3. 3. Demokrati och Ekonomisk Tillväxt - En kvantitativ studie av det politiska styrelseskickets effekt på länders ekonomiska utveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Waldemarsson; [2017]
  Nyckelord :Auktoritarism; Demokrati; Ekonomisk tillväxt; Kvantitativ metod; Paneldata.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Det politiska styrelseskickets inverkan på länders ekonomiska tillväxt har undersökts kvantitativt med paneldata för perioden 1960-2014. Som demokratimått användes det index som tillhandahålls av Polity IV. Analysen grundades i ett antal teoretiska resonemang kring hur politiska styrelseskick kan tänkas påverka tillväxt. LÄS MER

 4. 4. Quantitative model of present and future well-being in the EU-28 : a spatial multi-criteria evaluation of socioeconomic and climatic comfort factors

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Joakim Jörwall; [2017]
  Nyckelord :GIS; well-being; multi-criteria evaluation; EU-28; physical geography and ecosystem analysis; UTCI; Tourism Climatic Index; Predicted Mean Vote; Analytic Hierarchy Process; Fuzzy membership; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Both within the EU and within other regions/countries, there is a need to measure and monitor the well-being/Quality of Life (QoL) of people, in order to identify, anticipate, and address potential social or economic problems, at national and regional levels. This study presents a model to quantitatively estimate the spatial well-being (QoL) distribution across the EU-28 member states down to the municipal level, using tools offered by GIS. LÄS MER

 5. 5. En empirisk granskning av korrelationen mellan handelsliberalism och ekonomisk tillväxt : Finns ett samband mellan handelsliberalism och ekonomisk tillväxt i länder i Mellanöstern & Asien?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Kadir Allan; Maria Gemvall; [2017]
  Nyckelord :economic growth; trade liberalism; trade; GDP capita; EFI; direct investment; import; export; Tillväxt; Handelsliberalism; Handel; BNP capita; EFI; Direktinvesteringar;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis has been to investigate whether there is a link between trade liberalism and economic growth in the Asian countries. Previous research has pointed out that correlation exists between these variables, but there have also been other researchers who criticized such a relationship. LÄS MER