Sökning: "BNP"

Visar resultat 1 - 5 av 379 uppsatser innehållade ordet BNP.

 1. 1. Marknadskapitalisering i förhållande till BNP & dess effekt på faktormodeller: En jämförande analys av OMX Helsinki & Bolsa de Valores de Colombia 2014–2019

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Edvin Wallin; Rikard Klosterborg; [2021]
  Nyckelord :CAPM; Fama French three-factor model; Stock Market capitalization to GDP; OMX Helsinki; Colombia stock exchange; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis has investigated the relationship between market capitalization to GDP ratio relative to the Capital asset pricing model (CAPM) and Fama French three-factor model (FF3M). More specifically, the applicability and significance of market capitalization to GDP ratio to describe the relationship between excess return and risk. LÄS MER

 2. 2. Vart är kronan på väg? : Utmaningen med växelkursprognoser - en jämförelse av prognosmodeller

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Magnus Dahlberg; Gombrii Anders; [2021]
  Nyckelord :Vector Autoregression; Vector Error Correction; Forecasting; Random Walk; Exchange Rate; VAR-modell; VEC-modell; Prognos; Slumpvandring; Växelkurs;

  Sammanfattning : Riksbanken har under senaste åren blivit kritiserade för deras bristande prognoser av svenska valutakurser. I denna uppsats undersöks det om slumpvandring (RW) är den mest framgångsrika prognosmodellen eller om alternativa ekonometriska prognosmodeller (AR, VAR och VECM) kan estimera framtida växelkurser mer korrekt på kort sikt, ett kvartal fram, och medellång sikt, fyra kvartal fram. LÄS MER

 3. 3. Covid19-pandemins påverkan på demokratiutvecklingen: Vilka faktorer kan kopplas till högre grad av demokratihämmande åtgärder under covid19-pandemin?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Arita Halili; Lisa Hagelin; [2021]
  Nyckelord :covid-19; autokratisering; democratic backsliding; pandemic backsliding; undantagstillstånd; fullmaktslagar; kris; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Tidigare forskning tyder på att covid19-pandemin har haft en negativ effekt på demokratiutvecklingen. I denna uppsats undersöker vi därför vilka faktorer som kan kopplas till hög grad av demokratihämmande åtgärder under covid19-pandemin mellan mars och december 2020. LÄS MER

 4. 4. 50 år av tillväxt och investeringar - En studie om företags tillväxtmönster och vikten av immateriella tillgångar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ina Lundholm; Julio César Restrepo Ruiz; [2020-07-09]
  Nyckelord :Tillväxt; räntabilitet; kapitalstruktur; FoU-intensitet; marknadsföringsintensitet; immateriella tillgångar.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Företag måste växa för att behålla sin konkurrenskraft. Studier pekarpå att företagens omsättning bör växa snabbare än BNP i syfte att finnas kvar på marknaden,annars löper de stor risk att bli uppköpta eller försättas i konkurs. LÄS MER

 5. 5. Stagnering eller ekonomisk tillväxt? : En studie om Japan och Kinas ekonomiska utveckling över tid

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi; Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Fredrik Ekström; Niclas Östgren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar till att analysera och förklara utvecklingen för världens näst största och tredje största ekonomier, Kina och Japan. Genom tidigare studier kartläggs den ekonomiska historien för de två länderna. LÄS MER