Sökning: "BOSTAD"

Visar resultat 1 - 5 av 776 uppsatser innehållade ordet BOSTAD.

 1. 1. Den enes lyx, den andres vardag : En kvantitativ studie om hur svenska bostadsköpares personlighetsdrag relaterar till motivationsgrunder för lyxkonsumtion på bostadsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Julia Berglund; Hanna Spejare; [2022]
  Nyckelord :Big Five; personality traits; real estate; luxury consumption motivations; externalized luxury; internalized luxury; preferences; consumption choices;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera och öka förståelsen för hur svenska bostadsköpare, utöver behov och nytta, resonerar kring val av bostad utifrån ett prestige- och statusbehov med fokus på lyx. Studien har ett deduktivt synsätt med en kvantitativ metod i form av en enkätstudie. LÄS MER

 2. 2. Hyresgästens möjlighet till boende vid en omfattande renovering : En kvalitativ studie om hur bostadsbolags sociala ansvar påverkar hyresgästens möjlighet till boende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Jonathan Gustafsson; Kim Luu; [2022]
  Nyckelord :Social sustainability; sustainable renovation; rental renovation; million homes programme; economic profitablity; Social hållbarhet; hållbar renovering; bostadsrenovering; miljonprogram; ekonomisk lönsamhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Hyresgästens möjlighet till boende vid en omfattande renovering.Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi – inriktning: hur bostadsbolags värderar hyresgästers möjlighet till boende efter en omfattande renovering, 15 HP. LÄS MER

 3. 3. BYGGHERRENS FÖRSTA SMÅHUS - fel, ändringar och tillägg i byggskedet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Dino Kalajdzic; Marie Robertsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The report is a degree project in the program Construction Technology with a focus onhouses. It is about errors, changes and additional work regarding construction of smallhouses. The developer is usually a novice in the field and does not have experience inmaking decisions in the design stage. LÄS MER

 4. 4. Svenska seniorer i Spanien : En kvalitativ intervjustudie om hur svenska fritidshusägare uppfattar sin identitet i Spanien

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Nikoleta Koszewnik; Lizzie Kytölä; [2022]
  Nyckelord :Costa del Sol; second-home tourism; residential tourism; identity; seniors; Costa del Sol; fritidshusägare; bosatta turister; identitet; seniorer.;

  Sammanfattning : Möjligheter till att resa och förflytta sig mellan nationella gränser i världen blir allt fler. Svenskar som köper bostad i Costa del Sol söker efter ett varmare klimat, billigare levnadskostnader och spenderar upp till flera månader åt gången i Spanien. LÄS MER

 5. 5. Upplevd kvalitet i boendemiljöer: Hur byggnadsestetik, grönområden och sociabilitet predicerar anknytning till ett bostadsområde

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tuva Lidgren; Sofia Boström; [2022]
  Nyckelord :neighborhood attachment; place attachment; building aesthetics; sociability; green areas; anknytning till bostadsområde; platsanknytning; grannskap; byggnadsestetik; sociabilitet; grönområden; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate certain components of neighborhoods and how they impact the residents’ level of attachment to the area in which they live. How individuals perceive building aesthetics, green areas and sociability in their neighborhood was examined using an established survey, namely the Perceived Residential Environment Quality survey. LÄS MER