Sökning: "BOSTAD"

Visar resultat 11 - 15 av 639 uppsatser innehållade ordet BOSTAD.

 1. 11. ATTEFALLSHUS 30m2 - EN BOSTAD FÖR ALLA?

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Karolina Dynevik; Selma Åkesson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 12. Landsbygden finns också! : En studie om Värmlands skoltrafik ur vårdnadshavares perspektiv i kommunerna Arvika och Grums

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Astrid Johansson; Nina Lundin; [2020]
  Nyckelord :skoltrafik; skolskjuts; vårdnadshavare; utveckling; Värmland;

  Sammanfattning : I Värmland är ett stort antal barn skolskjutsberättigade vilket gör att regionens kommuner har en stor budget till skoltrafiken. Samtidigt upplever Region Värmland att skoltrafiken inte nyttjas i den grad som det planeras för, och att det beror på att vårdnadshavare istället väljer att skjutsa sina barn. LÄS MER

 3. 13. Realisationsvinstbeskattning och dess påverkan på svenska hushåll

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Annie Jonestad Skog; Julia Dahlin; [2020]
  Nyckelord :Företagsekonomi; fastighetsekonomi; bostadsmarknad; inlåsningseffekter; kapitalvinstskatt; realisationsvinstskatt; rörlighet på bostadsmarknaden;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att få insikt i hur effekterna av realisationsvinstbeskattning påverkar hushållens rörlighet på den svenska bostadsmarknaden i samband med ett bostadsbyte. Studien avser att redogöra grunderna för realisationsvinstbeskattning i Sverige, vilka för- och nackdelar det finns med att beskatta realisationsvinster vid bostadsförsäljningar samt hur realisationsvinstbeskattningen bör utformas för att besvara framtidens utmaningar. LÄS MER

 4. 14. Faktorer som påverkar val av lägenhet : En studie om upplåtelseformer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Dennis Larsson; Fredrik Östergaard; [2020]
  Nyckelord :forms of tenure; right of tenancy; cooperative tenancy; condominium; dualistic system; unitary system; apartment; upplåtelseform; hyresrätte; kooperativa hyresrätt; bostadsrätt; ägarlägenhet; lägenhet;

  Sammanfattning : Vilka faktorer som påverkar valet av upplåtelseform var frågan som ställdes inför detta examensarbete. Bostadsmarknaden är en komplex marknad då särdragen med just bostadsmarknaden inte finns inom någon annan marknad. Ett exempel är att en bostad inte lätt kan ersättas mot någon likvärdig bostad. LÄS MER

 5. 15. Unga Vuxnas bostadssituation i Stockholm : En utredning av åtgärder för att underlätta inträdet på den ägda bostadsmarknaden

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Lina Eklöv; Matilda Angermund; [2020]
  Nyckelord :Housing market; Home ownership; Mortgage; Young adults; Support programs; Bostadsmarknad; Bostadsägande; Bolån; Unga vuxna; Stödprogram;

  Sammanfattning : Bostadsmarknaden i Stockholm har de senaste åren präglats av hög efterfrågan där trycket på bostäder lett till stigande bostadspriser. Flertalet restriktioner har införts för att stabilisera kredit- och bostadsmarknaden samt dämpa prisutvecklingen. LÄS MER