Sökning: "BOSTAD"

Visar resultat 16 - 20 av 639 uppsatser innehållade ordet BOSTAD.

 1. 16. Nyanländas integrering i det svenska samhället - boende och arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Stanislav Ilic; Adna Glavas; [2020]
  Nyckelord :integration; segregation; nyanländ; arbete; bostad; bostadsbrist; boendesegregation;

  Sammanfattning : Sverige har under många år tagit emot nyanlända från världens alla håll och är idag en av de länder vars utlandsfödda befolkning ökar. Detta har i sin tur fört med sig både möjligheter och svårigheter när bland annat boende och arbete är i fråga. LÄS MER

 2. 17. Samhällsomvandlingen i Malmberget : en studie om hur människor upplever och agerar i en samhällsomvandling

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Joakim Menjivar Dominguez; [2020]
  Nyckelord :Malmberget; samhällsomvandling; prekaritet; handlingsutrymme; makt; LKAB; Gällivare;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker den upplevda bekymmersamheten och oron människor uttrycker när de är med om en samhällsomvandling. I Gällivare kommun pågår en samhällsomvandling på grund av ett hål i marken som uppstod efter många år av gruvindustri vid Malmberget. LÄS MER

 3. 18. Framtidens inomhusmiljö - En kvantitativ studie i inomhusmiljö och behovet av ventilationskontroll i äldre småhus

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Stina Walberg; Martin Hed; [2020]
  Nyckelord :småhus; BFS 2011:26; inomhusmiljö; luftflöde; ventilationskontroll;

  Sammanfattning : Vi människor spenderar en stor del av våra liv inomhus, varför kvalitén på luften är av stor betydelse. En tydlig definition på begreppet god inomhusmiljö eller bra luftkvalité är svår att specificera, även om man vet att det finns ett flertal faktorer som påverkar den upplevda komforten och har inverkan på både människans hälsa och dess prestationsförmåga (Warfvinge & Dahlbom 2010). LÄS MER

 4. 19. Boendekollektiv – Framtidens boende?

  M1-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Nilla Jönsson; Ida Fahlborg; [2020]
  Nyckelord :Boendekollektiv; co-living; bostadsmarknad; bostadsbrist; bostadsforskning; materialkvalitet;

  Sammanfattning : Syfte: För att kunna bygga långsiktigt behövs forskning angående vilken typ av boende som efterfrågas. Äldre forskning är baserad på den klassiska kärnfamiljen, något som inte är lika vanligt förkommande längre. När Sveriges befolkning blir fler och äldre blir de yngre lidande i form av utebliven bostad. LÄS MER

 5. 20. Fritidshusets framtid : Fritidshusets karaktär och utformning

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Patrik Ottosson; Adrian Seyedi; [2020]
  Nyckelord :vacation house; summer cottage; holiday residence; holiday home; holiday house; second house; permanent residence; vacation home area; municipality; detailed development plan; overview plan; building permit; permits section; property regulations; municipality of Jönköping; shape; form; design aspects; qualitative study; semi-structured interview; literature study.; Fritidshus; sommarstuga; fritidsbostad; sommarhus; sekundär bostad; permanent bostad; fritidshusområde; detaljplan; översiktsplan; bygglov; bygglovsavdelning; egenskapsbestämmelse; Jönköpings kommun; karaktär; utformning; gestaltningsaspekter; kvalitativ studie; semi-strukturerad intervju; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Purpose: Vacation house,a part of Sweden ́s history that decreases annually, mainly because existing vacation houses are being extended and permanented and few new ones are being built. One reason why many vacation houses are permanented is that the detailed development plan for the area is insufficient or missing to maintain the area as a vacation house area. LÄS MER