Sökning: "BOSTAD"

Visar resultat 16 - 20 av 598 uppsatser innehållade ordet BOSTAD.

 1. 16. What are the Students’ Housing Preferences? : A Case Study of Lublin, Poland

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Katarzyna Bozena Strzalka; [2019]
  Nyckelord :Housing preferences; student housing; means-end chain; Boendepreferenser; studentboende; means-end värdekedja;

  Sammanfattning : Housing preferences are unique to each individual. Nevertheless, there are certain similarities between the residential needs within the same demographic groups. This research will focus on the students’ housing preferences. LÄS MER

 2. 17. Bostad – en vara eller icke vara? : en studie av bostadsförsörjningsmodellen Mallbo ur ett rättviseperspektiv

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Matilda Alfengård; Tova Troedsson; [2019]
  Nyckelord :Mallbo; rättvisa; bostadsojämlikhet; bostadsförsörjning; kommodifiering;

  Sammanfattning : Mallbo är ett projekt som arbetar med en ny bostadsförsörjningsmodell som syftar till att åstadkomma billiga bostäder för ekonomiskt utsatta grupper. Det unika med Mallbo-modellen är att den förenar insatser för att stärka strukturellt hemlösas ekonomiska situation, genom bland annat arbetsmarknadsåtgärder, samtidigt som man vill sänka produktions- och boendekostnaderna. LÄS MER

 3. 18. Rätten att frånträda ett förhandsavtal vid bostadsrättsförvärv - Betydelsen av ändrade förhållanden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lisa Rieden; Clara Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Förhandsavtal; Försening; Upplåtelse;

  Sammanfattning : Vid nyproduktionsprojekt för bostadsrätter finns ett behov av att binda upp framtida köpare vid ett tidigt stadium genom ett förhandsavtal. Förhandsavtalet är bindande för båda parter och skrivs väldigt tidigt i byggprocessen. LÄS MER

 4. 19. Hållbart boende : Värdesättning och betalningsvilja för miljöcertifierad bostad

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecca Calderon; [2019]
  Nyckelord :hållbar utveckling; hållbart byggande; hållbart samhällsbyggande; hållbart boende; betalningsvilja; boendes miljöpåverkan; miljöcertifierade bostäder; miljöcertifieringssystem; Miljöbyggnad; Svanen; FEBY18; PHI;

  Sammanfattning : I bygg- och fastighetssektorn används en tredjedel av Sveriges totala slutliga energianvändning till byggnader. EU-kommissionen har infört att alla nyproducerade byggnader ska vara nära nollenergibyggnader till den 31 december 2020. LÄS MER

 5. 20. Är coliving en framtida väg för fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Lucas Sjölund Jurado; Jacob Bergström; [2019]
  Nyckelord :Coliving; Housing shortage; Sharing economy; Coliving; bostadsbrist; delningsekonomi;

  Sammanfattning : En gemensam nämnare för samtliga storstäder världen över är att boendekostnad som andel avdisponibelinkomst ökar drastiskt. Urbaniseringen har resulterat i en kraftigt ökad efterfrågan påbostäder, en utveckling som väntas accelerera kommande decennier. LÄS MER