Sökning: "BOSTAD"

Visar resultat 21 - 25 av 598 uppsatser innehållade ordet BOSTAD.

 1. 21. En byggsten till framtidens bostad : en intervjustudie om allmännyttans samhällsansvar vid renoveringar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Matilda Törneke; [2019]
  Nyckelord :Kommunala bostadsbolag; samhällsansvar; affärsmässighet; nyliberalism; välfärd; gentrifiering;

  Sammanfattning : Med jämna mellanrum dyker det upp artiklar om människor som behövt flytta efter renoveringar med omfattande hyreshöjningar och den bostadspolitiska debatten är hetare än på länge. De senaste årtiondena har kommunala bostadsbolag fått allt mer krav på att agera som privata bolag, med krav på vinst och affärsmässighet, samtidigt som ägarna – kommunen, har ett samhällsansvar. LÄS MER

 2. 22. Price Development of Residential Assets in the Stockholm Inner City Areas : Regression Analysis of Macro Prudential Policies, Construction Levels and Determination of Price in the Tenant Owned Market

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Tim Westerberg; Riad Karadja; [2019]
  Nyckelord :Macro prudential policies; Stockholm; Tenant-owned asset market; Regression Analysis; Price development; New supply; Amortization requirements; Makroekonomi; Stockholm; Bostadsmarknad; Regressionsanalys; Prisutveckling; Nytt utbud; Amorteringskrav;

  Sammanfattning : After the financial crisis in 2008 Sweden implemented a stricter monetary expansionary enforcement trying to stabilize the overall economy of the country. These measures have led to discussions about secular stagnation and an increased savings glut when the interest rate is lowered. LÄS MER

 3. 23. Bostadsföretagens uthyrningspolicy : En jämförelsestudie mellan bostadsföretag i Stockholmsområdet

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sandra Fiedorowicz; Ellinore Eklöf; [2019]
  Nyckelord :Rental policy; housing company; requirements; students; sustainability; Uthyrningspolicy; bostadsföretag; grundkrav; studenter; hållbarhet;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt olika bostadsföretags uthyrningspolicy inom Stockholmsområdet samt hur pass lättillgänglig information är om bostadssökningsprocessen via deras hemsidor. Vi vill undersöka om det finns någon skillnad mellan hur bostadsföretag förmedlar sina grundkrav och på vilken nivå dessa ligger för en bostadssökande. LÄS MER

 4. 24. Adopting Transit-Oriented Development (TOD)in Metro-Manila Railway system : Considering Sweden’s Experience and Learning

  Master-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Farhad Arian Far; [2019]
  Nyckelord :Transit-Oriented Development; Traffic Congestion; Metro-Manila Railway Network; Stockholm Metro System;

  Sammanfattning : Transit-oriented development (TOD) or as it is referred to in Sweden ABC (Arbete, Bostad,och Centrum which means work, housing, and city center) is the highly prevailing and excitingconcept of integrating urban communities, activities, people, buildings and public places together.This idea is primarily focused upon the creation of walkable, pedestrian-oriented communities andcycling connections, which are centered among the high-quality train systems. LÄS MER

 5. 25. Bankernas riskhantering av bolån

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Magnusson; André Tarring; Marina Opacak; [2019]
  Nyckelord :Risk; bank; riskhantering; COSO; bolån; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Bankernas riskhantering av Bolån Seminariedatum: 17 januari 2019 Kurs: FEKH69, Kandidatkurs i redovisning, 15 Högskolepoäng Författare: André Tarring, Andreas Magnusson, Marina Opacak Handledare: Peter W. Jönsson Fem nyckelord: Risk, bank, riskhantering, COSO, bolån Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur vissa utvalda banker arbetar med riskhantering och styrning kopplat till bolån och kreditgivning. LÄS MER