Sökning: "BOSTAD"

Visar resultat 21 - 25 av 639 uppsatser innehållade ordet BOSTAD.

 1. 21. Effektivisering av bostadsarea i studentbostäder vid nybyggnation - En studie med avseende på Boverkets byggregler

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Robin Eng Engmark; Rebecca Nordgren; [2020]
  Nyckelord :studentbostäder; yteffektivisering; Boverket;

  Sammanfattning : Det är många studenter som står utan bostad när de ska börja studera på Universitet och högskola. Företagen inom branschen vill ha lönsammare byggnader och samtidigt gynna sina hyresgäster som bor i bostäderna. LÄS MER

 2. 22. Loudden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Ossian Tove; [2020]
  Nyckelord :En nutida Trädgårdsstad;

  Sammanfattning : Hälften av Sveriges befolkning bor idag i villor. De är attraktiva för många, men belastar miljön på flera sätt - hög energiförbrukning, stor materialåtgång vid uppbyggnad och ombyggnad, stor utbredning och bilberoende är de viktigaste faktorerna som belastar miljön. LÄS MER

 3. 23. Effektivare tillgänglighet och användbarhet i flerbostadshus : Balans mellan ekonomiska faktorer och bekvämlighet i planlösningar

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Kahanat Ghaznawi; Maryam Paulos; [2020]
  Nyckelord :Adaptability; comfort; floor plan; motion reduction; accessibility.; Användbarhet; bekvämlighet; planlösning; rörelsenedsättning; tillgänglighet.;

  Sammanfattning : Purpose: It is necessary for disabled people to be treated equally, according to regulation 2001:526 § 1, therefore must everyone have the same terms and conditions. It is important to know people's different conditions and needs in order to create an accessible and useful environment. LÄS MER

 4. 24. Double-decker beam of beam of bamboo - An alternative to I-section beams in construction of multistory housing

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Samuel Eriksson; Erik Rudqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I en värld i ständig utveckling, med en befolkningsökning och en urbanisering större än någonsin, ställs stora krav på nya bostäder. Dessa bör ha ett lågt klimatavtryck och ska kunna vara bostad åt många människor. LÄS MER

 5. 25. Att dekonstruera enfamiljshuset: Normbrytande hushåll i folkhemmets arv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Lisa Enbom; [2020]
  Nyckelord :modul; modulhus; kataloghus; normbrytande hushåll; enfamiljshus; NässjöHus; ombyggnation; gemensamma ytor; aktivitetsrum; sovplats; kärnfamilj; stjärnfamilj; alternativ familjekonstellation; hushåll;

  Sammanfattning : Våra hem har anpassats och formats av samhälleliga förändringar, politiska reformer och utopiska ideologier. Normer, regleringar, statliga lån och bidrag har styrt familjer till att bestå av ett visst antal personer, samt att deras hem skall fungera och se ut på ett visst sätt. LÄS MER