Sökning: "BPRS"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet BPRS.

  1. 1. Anpassning av existerande informationsinfrastruktur med Novacura Flow : Design och integration av en kartkomponent

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

    Författare :Jonas Gabrielson; Lundberg Albin; [2017]
    Nyckelord :information infrastructure; design science; GIS; business-management software; ERP; BPRS; informationsinfrastruktur; design-baserad forskning; GIS; affärssystem; ERP; BPRS;

    Sammanfattning : I denna designbaserade forskningsstudie utvecklas en kartkomponent till processhanterings- plattformen Novacura Flow. Flow erbjuder ett applikationslager som läggs ovanpå befintliga affärssystem och förmedlar ett skräddarsytt gränssnitt till slutanvändaren. LÄS MER