Sökning: "BPSD registry"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden BPSD registry.

 1. 1. The Swedish BPSD registry and outdoor environment assessment : potential for development in dementia care

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Erik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :BPSD registry; BPSD; dementia; dementia care; EBD; outdoor environment; QET;

  Sammanfattning : Aging populations and a subsequent increasing number of people suffering from dementia are worldwide growing issues. Only in Sweden, 150000 people are diag-nosed with dementia and within 30 years that number are expected to be doubled. LÄS MER

 2. 2. "Aldrig nånsin kan jag vara färdig" : en kvalitativ intervjustudie om tröst i mötet med personer med demenssjukdom

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Christèl Åberg; [2016]
  Nyckelord :Dementia; Consolation; Suffering; Registered staff; Person-centered care; Demens; Tröst; Lidande; Legitimerad personal; Personcentrerat förhållningssätt;

  Sammanfattning : Det finns ungefär 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige. Demenssjukdomar går inte att bota, och leder successivt till funktionsnedsättningar som påverkar den sjuke och dess närstående under många år. LÄS MER

 3. 3. Symtom och omvårdnadsåtgärder bland personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens : en registerstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mersiha Grozdanic; Linda Gustafsson; [2015]
  Nyckelord :Behavioral and psychological symptoms; BPSD – register; nursing interventions; Beteendemässiga och psykiska symtom; BPSD-registret; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : I Sverige finns det ca 150 000 personer som lider av demenssjukdom. Hos 90 procent av dessa förekommer beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD). BPSD avser symtom som vanföreställningar, hallucinationer, agitation, depression, ångest, upprymdhet, apati, hämningslöshet, irritabilitet, motoriskt avvikande, sömnproblem och aptit. LÄS MER

 4. 4. "Det gäller att få med alla på tåget" : En studie av implementeringen av ett kvalitetsregister för personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Åsa Fehrman Dunder; Susanne Jönsson; [2012]
  Nyckelord :implementering; socialt arbete; demens. kvalitetsregistret BPSD; hinder; möjligheter.;

  Sammanfattning : Due to deficiency in dementia care, the government has commissioned the National Board of Health and Welfare to develop national guidelines for health care services to people with dementia and support for their relatives. It has been allocated stimulus funds that may be applied for to work on improvements in dementia care. LÄS MER