Sökning: "BPSD"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet BPSD.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med demenssjukdom som utvecklat BPSD : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maria Svanberg; Ulrika Svensson; [2021]
  Nyckelord :Behavioral and psychological symptoms; dementia; nurse; patient; person centered care; Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom; livsvärld; patienter; personcentrerad vård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med att människan blir allt äldre ses en ökning av att fler drabbas av en demenssjukdom. På grund av nedsatt kommunikationsförmåga vid demenssjukdom är det många patienter som utvecklar någon form av beteendemässiga och psykiska symtom vi demenssjukdom (BPSD). LÄS MER

 2. 2. Omvårdnad som förebygger och minskar utåtagerande beteende hos personer med demenssjukdom boende på vård- och omsorgsboende : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sandra Beime; Camilla Fernandez; [2020]
  Nyckelord :Demenssjukdom; BPSD; Sjuksköterska; Vård- och omsorgsboende; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Den äldre populationen ökar i världen samt lever längre vilket medför ökad risk för att drabbas av demenssjukdom. Nio av tio med demenssjukdom upplever någon gång under sjukdomen beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD). LÄS MER

 3. 3. Att främja sömn hos personer med demenssjukdom : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Niklas Pihl; Saga Söderberg Bergqvist; [2020]
  Nyckelord :Healthcare workers; Henderson; Literature review; Nursing Actions; Sleep Disorders.; Henderson; Hälso- och sjukvårdspersonal; Litteraturöversikt; Omvårdnadsåtgärder; Sömnstörningar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom påverkar de kognitiva funktionerna och varje år insjuknar ca 20000–25000 personer i en demenssjukdom. Sömnstörningar är vanliga och drabbar många vuxna men är speciellt påfrestande för personer med en demenssjukdom. Sömnlöshet eller sömnstörningar påverkar livskvaliteten och hälsan på ett negativt sätt. LÄS MER

 4. 4. Icke-farmakologiska åtgärder som minskar agitation hos personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linnéa Larsson; Madeleine Andersson; [2020]
  Nyckelord :dementia; nursing home; agitation; BPSD; non-pharmacological interventions; demens; vårdboende; agitation; BPSD; icke-farmakologiska åtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer som drabbas av demenssjukdomar ökar stadigt i världen. Ett vanligt symtom som uppkommer vid demenssjukdom är agitation. Detta symtom försämrar livskvaliteten för den drabbade och ökar belastningen för närstående och vårdpersonal. Många gånger behandlas agitation farmakologiskt. LÄS MER

 5. 5. Robotdjur som omvårdnadsintervention - i samband med beteendemässiga och psykologiska symtom vid demenssjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Eriksson; Dana Jansson; [2020]
  Nyckelord :Demenssjukdom; BPSD; robotdjur; omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Demenssjukdom är en kronisk sjukdom och idag finns ännu inget botemedel. Behandling syftar till att lindra symtom för att skapa en meningsfull vardag samt främja god livskvalitet. Beteendemässiga och psykologiska symtom är vanligt förekommande vid demenssjukdom (BPSD). LÄS MER