Sökning: "BREV"

Visar resultat 1 - 5 av 309 uppsatser innehållade ordet BREV.

 1. 1. Lagstadgade minimilöner i Sverige – en tidsfråga?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Tove Dahlberg; [2021-04-14]
  Nyckelord :minimilöner; EU; LO; TCO; Saco; institutionell teori; nyinstitutionell teori; institutionella tryck; strategier;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att undersöka vilka strategier organisationer kan använda sig av för att stå emot institutionella tryck. Undersökningen tar avstamp i EU-kommissionens förslag om minimilöner i EU. LÄS MER

 2. 2. VD-brev och legitimitet inom klädbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Berglund; Ellen Rydsmo; [2021-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Klarspråk för vem? : - uppfattningar om språket i Försäkringskassans beslutsbrev ur språkvårdarens, handläggarens och mottagarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för kommunikation, litteratur och svenska

  Författare :Elin Montecinos; [2021]
  Nyckelord :klarspråk; myndighetsspråk; Försäkringskassan; beslutsbrev; byråkratiskt språk; klarspråksarbete; språkvård; språkvårdare; handläggning; handläggare; mottagare; begriplighet; språklagen; myndighetstexter; skrivande; juridisk text; tillfällig föräldrapenning; TFP;

  Sammanfattning : De flesta myndighetstexter skrivs idag med utgångspunkt i att språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt enligt språklagens klarspråksparagraf, men vilken potential finns egentligen i denna typ av språkvård? Klarspråksarbetet på Försäkringskassan är både omfattande och prisbelönt och syftet med denna undersökning är att beskriva förutsättningarna för Försäkringskassans klarspråksintention att komma medborgarna till del i form av begripliga beslutsbrev. För detta syfte har jag i intervjuer och enkäter undersökt språkvårdares, handläggares och potentiella mottagares uppfattningar om språket i beslutsbrev. LÄS MER

 4. 4. PostIB : Framtagning av produkt för notifikation av post

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Bassam Husein; Ihab Al-Maeeni; [2021]
  Nyckelord :Mail; Arduino; Python.; Post; Arduino; Python.;

  Sammanfattning : PostIB tillhandahåller en produkt som skall kunna lämna en notifikation när brev eller paket anlänt till mottagarens brevlåda. Dessa notifikationer skall presenteras hemma för användaren. Då produkten inte finns på svenska marknaden, sattes projektplanen upp tillsammans i projektgruppen, där mål och krav definierades. LÄS MER

 5. 5. Beskrivningar av grupper i en kolonial tid : Analys av Karl Cederqvists brev om oromoer, koptiska präster och abessinier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Henrik Ocklind; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER