Sökning: "BREV"

Visar resultat 1 - 5 av 307 uppsatser innehållade ordet BREV.

 1. 1. Lagstadgade minimilöner i Sverige – en tidsfråga?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Tove Dahlberg; [2021-04-14]
  Nyckelord :minimilöner; EU; LO; TCO; Saco; institutionell teori; nyinstitutionell teori; institutionella tryck; strategier;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att undersöka vilka strategier organisationer kan använda sig av för att stå emot institutionella tryck. Undersökningen tar avstamp i EU-kommissionens förslag om minimilöner i EU. LÄS MER

 2. 2. VD-brev och legitimitet inom klädbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Berglund; Ellen Rydsmo; [2021-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Klarspråk för vem? : - uppfattningar om språket i Försäkringskassans beslutsbrev ur språkvårdarens, handläggarens och mottagarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för kommunikation, litteratur och svenska

  Författare :Elin Montecinos; [2021]
  Nyckelord :klarspråk; myndighetsspråk; Försäkringskassan; beslutsbrev; byråkratiskt språk; klarspråksarbete; språkvård; språkvårdare; handläggning; handläggare; mottagare; begriplighet; språklagen; myndighetstexter; skrivande; juridisk text; tillfällig föräldrapenning; TFP;

  Sammanfattning : De flesta myndighetstexter skrivs idag med utgångspunkt i att språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt enligt språklagens klarspråksparagraf, men vilken potential finns egentligen i denna typ av språkvård? Klarspråksarbetet på Försäkringskassan är både omfattande och prisbelönt och syftet med denna undersökning är att beskriva förutsättningarna för Försäkringskassans klarspråksintention att komma medborgarna till del i form av begripliga beslutsbrev. För detta syfte har jag i intervjuer och enkäter undersökt språkvårdares, handläggares och potentiella mottagares uppfattningar om språket i beslutsbrev. LÄS MER

 4. 4. Beskrivningar av grupper i en kolonial tid : Analys av Karl Cederqvists brev om oromoer, koptiska präster och abessinier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Henrik Ocklind; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Visst kan jag räkna! : Elevers förutsättningar för matematiskt lärande i förskoleklass utifrån ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Johanna Runberg; Elin Sahlin Rafnsson; [2021]
  Nyckelord :matematiksvårigheter; förskoleklass; undervisning i matematik; dyskalkyli;

  Sammanfattning : Inledning: Vi har valt att fördjupa oss inom ämnet matematiksvårigheter eftersom det finns beskrivet i litteraturen att elever som uppvisar matematiksvårigheter riskerar att få en negativ inställning till matematik. Det kan leda till att elever går miste om väsentliga kunskaper som i sin tur kan påverka lusten att lära även i andra ämnen i skolan. LÄS MER