Sökning: "BREV"

Visar resultat 1 - 5 av 327 uppsatser innehållade ordet BREV.

 1. 1. Molnen över Metapontion av Eyvind Johnson : - om att bearbeta och gestalta minnen -

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Anette Ask Johannesson; [2022]
  Nyckelord :Molnen över Metapontion; Eyvind Johnson; Paul Ricoeur; hermeneutik; fenomenologi; minnen; Minne historia glömska;

  Sammanfattning : Eyvind Johnson publicerade romanen Molnen över Metapontion 1957. Romanen är en komposition av sammanvävda berättelser, där minnen och erfarenheter från olika tider - Antiken och 1900-talet - försöker gestalta vad det innebär att vara människa. LÄS MER

 2. 2. Det här är Jag, välj mig! : en komparativ analys av ethos i personliga brev

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Tara Bellini; [2022]
  Nyckelord :personliga brev; personligt brev; ethos; stil; lingvistik; visuell retorik; General Works;

  Sammanfattning : Studien ämnar undersöka skillnader och likheter i framgångsrika respektive mindre framgångsrika brev för att söka finna likheter och skillnader i de val avseende stil, lingvistik och estetik som görs i breven. Vidare undersök även på vilket sätt de sökandes ethos kan komma att påverkas av de val som utgör brevets utformning. LÄS MER

 3. 3. Brev Till Tomten : En narrativ undersökning hur medier, grupper, vuxna och barn socialiserar Jultomten 1960–1979 

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Gavelius Claes; [2022]
  Nyckelord :Santa Claus; Santa; Posttomten; Letters; Postcards; Narrative; Socialization; Elsa Holst; Swedish Post Office; Jultomten; Tomten; Posttomten; brev; vykort; berättande; socialisation; Elsa Holst; Postverket;

  Sammanfattning : Abstract Introduction: This master’s thesis examines how narrative development is socialized in Swedish letters and postcards to Santa Claus. The letters are from the previously unanalyzed archive collection Letters to Santa, and the years between 1960s and 1970s have been analyzed. LÄS MER

 4. 4. Power Structures in the Age of Sanatoria : A digital examination of historical patient experience in Mörsil, Sweden

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Elin Hansson; [2022]
  Nyckelord :Sanatoriums LCSH ; Patient satisfaction LCSH ; Tuberculosis patients’ writings LCSH ; Tuberculosis--History LCSH ; Archival Materials--Digitization LCSH .; Sanatorier; Patientupplevelse; Tuberkulos; Digitalisering.;

  Sammanfattning : Introduction. This thesis examines historical patients’ experiences of staying in sanatoria in Mörsil, Sweden, with a special focus on power structures within the institution. LÄS MER

 5. 5. Barns möte med konst : En undersökning av konstpedagogikens uttryck genom Malmö Konsthalls utställningar 1975, 1995 och 2015

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Linnea Wik; [2022]
  Nyckelord :Malmö Konsthall; konstpedagogik; kulturpolitik; barnverksamhet; konstmöte;

  Sammanfattning : Children’s interaction with art. A study about expressions of art pedagogy in Malmo Konsthallsexhibitions 1975, 1995 and 1975. This essay examines art pedagogy för children in relations to cultural politics and to the examined exhibitions. The study is based on three exhibitions at Malmo Konsthall. LÄS MER