Sökning: "BREV"

Visar resultat 11 - 15 av 276 uppsatser innehållade ordet BREV.

 1. 11. Målbildsintervention som hälsofrämjande insats : Kvalitativ metod med öppna brev

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Adam Hedström; Sara Skog; [2019]
  Nyckelord :Health; health promotion; mental training; mental goal imagery training; visualization; intervention; qualitative method; open letter; self-efficacy; grit; motivation; Hälsa; hälsopromotion; mental träning; målbildsträning; visualisering; intervention; kvalitativ metod; öppna brev; self-efficacy; grit; motivation;

  Sammanfattning : Introduktion: Mental målbildsträning har genom tidigare forskning visat sig vara en effektiv metod för ökad prestation inom idrott. Samtidigt är mentala förmågor viktiga i hälsofrämjande arbete på individ, grupp och samhällsnivå. LÄS MER

 2. 12. Måluppfyllelse, smärta och livskvalitet efter fysioterapeutiska interventioner hos patienter med långvarig smärta

  Master-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Nathalie Gashi; [2019]
  Nyckelord :Målsättning; smärtupplevelse; allmänna hälsouppfattningar; Joanne Elphinstone;

  Sammanfattning : Introduktion: Fysioterapeutiska interventioner har effekt för att minska smärtintensitet och bidra till förbättrad kroppsmedvetenhet hos patienter med långvarig smärta. Ingen fysioterapeutisk intervention har visat sig vara mer effektiv än någon annan för att minska smärtintensitet. LÄS MER

 3. 13. ”Tideräkning” : En mikrohistorisk studie av den f.d. främlingslegionären Sven Bloms tankar, minnen och leverne efter sitt deltagande i det stora kriget.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Carl Olsson; [2019]
  Nyckelord :Sven Blom; Svenska frivilliga; Svenska kolonin i Paris; Svenska Klubben; Svenska societeten; Mikrohistoria; Mentalitetshistoria; Rolf de Maré; Nils Dardel; Thora Dardel; Första världskriget; Mellankrigstiden; Främlingslegionen; Svenska främlingslegionärer; Svenskar i krig; Svenskar i Paris; Minnen efter krig; Dagböcker; Brev.;

  Sammanfattning : This essay examines the final part of the life of former volunteer foreign legionary Sven Blom, and is part of a project which started in 2017 with my first essay: Red Trousers and Watery Mud. : Sven Blom’s Experience of the First World War: a Case-study, which explores the Swedish volunteer Sven Bloms’ experience of the First World War in the French foreign legion. LÄS MER

 4. 14. Hur kan legitimitet förmedlas via ett företags VD-brev?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Sofie Nagornoff; Viktoria Sand; Lisa Sernbrandt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 15. Lika vård för alla? : En kvantitativ studie om bäckenbottenbedömningen efter förlossningen vid eftervårdsbesöket i Sverige idag

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elin Löfgren; Natalie Nordenskiöld; [2019]
  Nyckelord :Pelvic floor muscle training; postpartum; urinary incontinence; Bäckenbotten; bäckenbottenbedömning; eftervård; eftervårdsbesök; barnmorska; urininkontinens; biofeedback; graviditet; basprogram; förlossning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet var att undersöka i vilken utsträckning mödrahälsovården i Stockholms läns landsting följer de riktlinjer som finns gällande bäckenbottenbedömning och information om knipträning vid eftervårdsbesöket och om det skiljer sig mot övriga landet. Syftet följs av ett flertal frågeställningar men den primära lyder; i vilken utsträckning har nyförlösta kvinnor fått information gällande knipövningsinstruktioner samt blivit erbjudna en vaginal undersökning hos mödrahälsovården? Metod Kvinnor i Sverige som fött barn 2018 deltog. LÄS MER