Sökning: "BREV"

Visar resultat 21 - 25 av 276 uppsatser innehållade ordet BREV.

 1. 21. ”Boken som aldrig tar slut” : En undersökning av stavningsreformens påverkan på Folkskolans barntidning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Amanda Andreasson Glans; [2018]
  Nyckelord :Folkskolans barntidning; Kamratposten; språkreform; svenska;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker den svenska stavningsreformens påverkan på en tidning riktad till barn. Språkreformen gick igenom 1906 och började då gälla för skolor. LÄS MER

 2. 22. Hantering av hundar enligt lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter : analys av polismyndighetens arbete

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sofie Strannermyr; [2018]
  Nyckelord :lag 2007:1150 om tillsyn över hundar och katter; farliga hundar; omhändertagande av hundar;

  Sammanfattning : The county administrative boards will take over the responsibility for the law on supervision of dogs and cats from the police authority from the 1st of June 2018. The purpose of this law is to prevent that dogs and cats cause damage or other inconveniences. However, only one paragraph discusses cats, and therefore this study will focus on dogs. LÄS MER

 3. 23. Analyzing and Extending a Bulk Mail Postage Optimization Model

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Malte Kroon; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Postage is a big cost for companies and agencies that are sending large volumes of physical mail. This cost can be reduced by getting bulk discounts. Mathematical optimization is used to ensure that the lowest prices possible are found. This thesis will analyze an existing model used by a company and explain how it works. LÄS MER

 4. 24. Meningsskapande kommunikation av en tvingande lag : "Vad f*n har ni skickat för brev till morsan?"

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Oskar Eriksson; Johan Eckerborn; [2018]
  Nyckelord :Communication; organization; sensemaking; EU-directive; law; bank.; Kommunikation; organisation; meningsskapande; EU-direktiv; lag; bank.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Banker är exempel på organisationer där en tvingande lag fordrar en kommunikationsprocess med flera aktörer. Bankerna har, i syfte att efterfölja penningtvättslagen, ställt frågor till kunderna om deras ekonomiska förehavanden. Kunderna har i sin tur bemött frågorna med oförståelse och upprördhet. LÄS MER

 5. 25. Bäste Den det vederbör : En studie av artighet i skriftliga klagomål till en svensk myndighet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Sara Assadi; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna undersökning analyseras hur artighetsstrategier och ansiktshot realiseras med Brown & Levinsons artighetsteori som grund. Materialet består av sextio skriftliga klagomål som Stockholms stads trafikkontor tagit emot mellan åren 1977 och 2017. LÄS MER