Sökning: "BREV"

Visar resultat 21 - 25 av 270 uppsatser innehållade ordet BREV.

 1. 21. The power of God : A study of power in medieval religious discourse regarding the crusades

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Olof Pilhage; [2018]
  Nyckelord :God; power; middle ages; medieval; history; Foucault; pastoral power; crusades; crusading; papacy; Innocent III; Gregory VIII; Eugene III; discourse; religion; religious; Gud; makt; medeltid; historia; Foucault; pastoral makt; korståg; korstågen; påvedömet; diskurs; religion;

  Sammanfattning : Korstågen har haft stor inverkan på världshistorien. De stora krigshärarna som drog ut i strid i främmande områden lämnade ett blodigt spår efter sig där de drog fram i Mellanöstern, Baltikum, Spanien såväl som i södra Frankrike. LÄS MER

 2. 22. Kan rekryterarens bedömningar påverkas? : En experimentell studie av skrivfel och bekanthets påverkan på rekryterares bedömningar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Venla Nikula; [2018]
  Nyckelord :Skrivfel; bekanthetsbias; eye-tracking; rekryterare;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur bekanthet och skrivfel påverkar rekryterares bedömningar när de läser personliga brev i arbetsansökningar.Ett experiment utfördes med 41 försökspersoner som var studenter från Luleå tekniska universitet. LÄS MER

 3. 23. Om kvinnlig romantisk vänskap : En historiesociologisk analys av Selma Lagerlöfs brev till Sophie Elkan och Valborg Olander

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Karin Winberg; [2018]
  Nyckelord :Vänskap; kvinnlig romantisk vänskap; social växelverkan; liberalfeminism; Selma Lagerlöf;

  Sammanfattning : Denna studie har som avsikt att ur ett historiesociologiskt perspektiv försöka förstå den kvinnliga romantiska vänskapen, vad den bestod av, hur den kunde överleva över tid och om den också innehöll maktaspekter. Fenomenet med romantisk vänskap uppstod under romantiken, under 1700- och 1800-talet, och praktiserades av både män och kvinnor. LÄS MER

 4. 24. Mannen, kvinnan och porträtteringen : En diskursiv studie över hur män och kvinnor framställer sig själva i personliga brev

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Evelina Eriksson; Caroline Johansson; Sara Nycander; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 25. Utvärdering av åtgärder för minskad energianvändning för PostNord Sveriges transporter i Norrköping

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Erik Holmberg; Niklas Simm; [2018]
  Nyckelord :Transporter; Lag om energikartläggning; energianvändning; miljölogistik; PostNord;

  Sammanfattning : År 2014 utfärdades Lag om energikartläggning i stora företag(SFS 2014:266). Lagen syftar till att minska stora företags miljöpåverkan genom att främja minskat energianvändande. LÄS MER