Sökning: "BREV"

Visar resultat 6 - 10 av 276 uppsatser innehållade ordet BREV.

 1. 6. Att svära eder i Nya testamentet : -hur Jesus, Petrus och Paulus förhåller sig till edssvärande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Björn Westerlund; [2019]
  Nyckelord :Nya testamentet; Jesus; Petrus; Paulus; Ed; Eder; Svära; Horkos; Omnyo; Omnymi; Gud är mitt vittne; Bergspredikan; Matt 5:33-37; Matt 26:74; Mark 14:71; Rom 1:9; 2 Kor 1:18; 23; Gal 1:20; Fil 1:8; 1 Tess 2:5; 2:10; 1 Tess 5:27; lagen; evangelium; Matteus; autentiska brev; antiteser; triadstruktur; Stassen; DesRosiers;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 7. Brevet som blev ett upprop - En idéanalys av debatten om tjänstemannauppropet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Broman; Linn Alfredéen; [2019]
  Nyckelord :tjänstemannauppropet; idéanalys; Weber; Lundquist; idealtyper; förvaltningsmodellen; dualism; legitimitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I september 2018 lämnade 261 tjänstemän vid regeringskansliet över ett brev till förvaltningschefen. Brevet blev känt i media som ”tjänstemannauppropet” och uttryckte oro för hur den pågående regeringsbildningen skulle påverka tjänstemännens arbete. LÄS MER

 3. 8. Bäste Herr Blom. : Svenska främlingslegionärers röster från västfronten.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Carl Olsson; [2019]
  Nyckelord :The Great War. Letters from soldiers. Volunteers in the French Foreign Legion. Swedish soldiers. English soldiers. Tommie Askew.; Det första världskriget. Franska Främlingslegionen. Svenska soldater. Svenska frivilliga. Frivilliga svenska soldater. Brev. Soldatbrev. Västfronten. Tommie Askew. Sven Blom. Ivan Lönnberg. Elow Nilson. Olof Edman.;

  Sammanfattning : This essay attempts to bring the experiences of eight soldiers to light, seven of them Swedish and one English, that took part in the fighting on the western front as volunteers in the French foreign legion during World War One. The main source material consists of letters sent between these soldiers and another Swedish ex-foreign legionnaire, Sven Blom, both during Mr. LÄS MER

 4. 9. Märk-wärdige händelser : En svensk konsuls brev till kanslikollegium 1773-1800

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Benjamin Skagerstrand; [2019]
  Nyckelord :Diplomati; Diplomatihistoria; Spanien; Cadiz; Konsuler; Handel; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 10. Administrativ årskontroll på vårdcentral med fokus påpersonalens upplevelse och medicinsk kontroll avhypertoni

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Malin Leoo; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2015 infördes ett projekt på vårdcentralen i Kil i Värmland som syftade till att minskaväntelistorna och effektivisera kallelsesystemet. Projektet genererade konceptet administrativårskontroll som innebär att patienter med vissa kroniska sjukdomar själva får mätaparametrar, fylla i läkemedelslista samt lämna blodprover utan fysiskt läkarbesök. LÄS MER