Sökning: "BREV"

Visar resultat 6 - 10 av 270 uppsatser innehållade ordet BREV.

 1. 6. Märk-wärdige händelser : En svensk konsuls brev till kanslikollegium 1773-1800

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Benjamin Skagerstrand; [2019]
  Nyckelord :Diplomati; Diplomatihistoria; Spanien; Cadiz; Konsuler; Handel; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 7. Administrativ årskontroll på vårdcentral med fokus påpersonalens upplevelse och medicinsk kontroll avhypertoni

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Malin Leoo; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2015 infördes ett projekt på vårdcentralen i Kil i Värmland som syftade till att minskaväntelistorna och effektivisera kallelsesystemet. Projektet genererade konceptet administrativårskontroll som innebär att patienter med vissa kroniska sjukdomar själva får mätaparametrar, fylla i läkemedelslista samt lämna blodprover utan fysiskt läkarbesök. LÄS MER

 3. 8. Målbildsintervention som hälsofrämjande insats : Kvalitativ metod med öppna brev

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Adam Hedström; Sara Skog; [2019]
  Nyckelord :Health; health promotion; mental training; mental goal imagery training; visualization; intervention; qualitative method; open letter; self-efficacy; grit; motivation; Hälsa; hälsopromotion; mental träning; målbildsträning; visualisering; intervention; kvalitativ metod; öppna brev; self-efficacy; grit; motivation;

  Sammanfattning : Introduktion: Mental målbildsträning har genom tidigare forskning visat sig vara en effektiv metod för ökad prestation inom idrott. Samtidigt är mentala förmågor viktiga i hälsofrämjande arbete på individ, grupp och samhällsnivå. LÄS MER

 4. 9. Hur kan legitimitet förmedlas via ett företags VD-brev?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Sofie Nagornoff; Viktoria Sand; Lisa Sernbrandt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 10. Lika vård för alla? : En kvantitativ studie om bäckenbottenbedömningen efter förlossningen vid eftervårdsbesöket i Sverige idag

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elin Löfgren; Natalie Nordenskiöld; [2019]
  Nyckelord :Pelvic floor muscle training; postpartum; urinary incontinence; Bäckenbotten; bäckenbottenbedömning; eftervård; eftervårdsbesök; barnmorska; urininkontinens; biofeedback; graviditet; basprogram; förlossning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet var att undersöka i vilken utsträckning mödrahälsovården i Stockholms läns landsting följer de riktlinjer som finns gällande bäckenbottenbedömning och information om knipträning vid eftervårdsbesöket och om det skiljer sig mot övriga landet. Syftet följs av ett flertal frågeställningar men den primära lyder; i vilken utsträckning har nyförlösta kvinnor fått information gällande knipövningsinstruktioner samt blivit erbjudna en vaginal undersökning hos mödrahälsovården? Metod Kvinnor i Sverige som fött barn 2018 deltog. LÄS MER