Sökning: "BRT"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet BRT.

 1. 1. "Under pressure". A study of the Swedish Public Health Agency´s crisis - and reputation management during the COVID-19 pandemic.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lina Karlsson; [2021-07-27]
  Nyckelord :COVID-19; crisis communication; societal crisis; public organizations; public agencies; reputation; reputational threat; Image Repair Theory; IRT; Bureaucratic Reputation Theory; BRT; rhetorical analysis; rhetorical criticism; kategoria; apologia;

  Sammanfattning : This study examines the Swedish Public Health Agency’s (PHA) crisis communication regarding the COVID-19 pandemic during the year of 2020. Departing from a synthesis of the frameworks of Image Repair Theory and Bureaucratic Reputation Theory, the PHA’s online press conferences are critically analyzed to map out how the PHA’s representatives react to reputational threats that occur alongside and in connection to its management of the crisis at hand. LÄS MER

 2. 2. Planera för framkomlighet med fokus på signalprioritering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Linus Bergman; [2021]
  Nyckelord :brt; bhls; tram; signal priority; tsp; passability; priority; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För skapa ett transporteffektivt samhälle kommer kollektivtrafiken att spela en allt större roll i framtidens transportsystem. Om kollektivtrafiken utgör ett reellt alternativ till bilen kan den bidra till både sänkta utsläpp av växthusgaser och marknära partiklar och bidra till en mer effektiv användning av stadens yta. LÄS MER

 3. 3. Hur blir stadsbussen snabbare? En studie över effekten av fördröjningspunkter och möjliga åtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Ellen Karlström; Annika Meynert; [2021]
  Nyckelord :Stadsbuss; BRT; Signalprioritering; Busskörfält; Hållplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As cities get denser due to urbanization, the importance of competitive public transport increases. Since a central factor when choosing transport mode is travelling time, high speeds and short delays are essential to attract more travellers to public transport. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars användning av barnriktat tal : En utvärdering av PEPP-modellensbedömningsmetoder; LENA- och videoinspelning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rebecka Bakran; Erica Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Language development; language environment; infants; child-directed speech; interaction; video analysis; LENA-recording; hearing loss; Språkutveckling; talspråksmiljö; spädbarn; barnriktat tal; samspel; videoanalys; LENA-inspelning; hörselnedsättning;

  Sammanfattning : Objective and aim: Adults use child-directed-speech in their interaction with infants,w hich has been confirmed to have positive effects on their language learning. This study was a part of the Words make a difference project at Karolinska Institutet (KI). LÄS MER

 5. 5. Tillgänglighet och användbarhet för funktionsnedsatta kring Expressbussen i Helsingborg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Naser Mansoor; Ahmad Matroud; [2021]
  Nyckelord :Helsingborg stad; Tillgänglighet; Användbarhet; Funktionsnedsättning; Hela-resan-perspektivet; BRT; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För att främja den sociala hållbarheten behöver de mänskliga rättigheterna prägla arbetet kring utformningen av samhället. I Sverige upprätthålls detta arbete bl.a. via de Transportpolitiska målen. LÄS MER