Sökning: "BRUK 2007"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden BRUK 2007.

 1. 1. Känslor av landskapande : en kvalitativ studie av jordbrukares känslomässiga relationer och drivkrafter i ett världsarv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Tilda Evertson; [2020]
  Nyckelord :Södra Ölands Odlingslandskap; Världsarv; kulturlandskap; jordbrukare; jordbrukande; känslor; drivkrafter; förvaltning; landskapande;

  Sammanfattning : Södra Ölands Odlingslandskap skrevs år 2000 in på UNESCO:s världsarvslista på grund av landskapets unika karaktär då jordbruk format odlingslandskapet under årtusenden. I förvaltningen har jordbrukarna fått en central roll då de i sitt vardagliga bruk skapar och förvaltar odlingslandskapet. LÄS MER

 2. 2. Trovärdighet och Verisimilitude : Uppfattning av det sanna och verkliga inom spel

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Sondre Huhtala; Sebastian Lund; [2019]
  Nyckelord :Verisimilitude; believability; games; reality; Verisimilitude; trovärdighet; spel; verklighet;

  Sammanfattning : Trovärdighet inom fiktiva världar är något som många strävar efter, men hur kan vi uppnå den känslan?  Inom film och litteratur används begreppet verisimilitude för att definiera ett verks sken av sanning eller verklighet och därmed även dess förmåga att framstå som trovärdig. Härstammat från Platons och Aristoteles mimesis, det vill säga imitation av naturen, utvecklades termen verisimilitude för att ge fiktiva verk möjligheten att undersöka och pröva hur de kan bli mer trovärdiga. LÄS MER

 3. 3. Ätstörningens påverkan på barnet och den gravida kvinnan : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emely Tångring; Elena Zaporozhets; [2018]
  Nyckelord :Pregnancy; Eating disorder; Pregnancy outcomes; Gestation; Graviditet; Ätstörning; Graviditetsutfall; Havandeskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörning är ett tillstånd som kännetecknas av problem med ätande, aptit och vikt. Ätstörningen kan föra med sig vissa psykiatriska tillstånd och de vanligaste är ångest, depression och personlighetsstörningar. I samband med graviditet sker förändringar som kvinnor måste anpassa sig till, bland annat viktuppgång. LÄS MER

 4. 4. Fastighetsmäklarinspektionens påföljdssystem : InförandeaverinranochFMI:stillsynsmetoder

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Cemal Sagmen; [2017]
  Nyckelord :MI sanction system regulatory methods reminder warning anonymous notifications real estate agent; FMI; tillsyn; erinran; varning; anonyma anmälningar; fastighetsmäklare; påföljder;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har ägnats åt att undersöka FMI:s påföljdsystem och tillsynsmetoder under  tidsperioden  2007  till  2016.  Utifrån  FMI:s  statistik  har  orsaker  till  disciplinära  påföljder, orsaker till anmälningar, antal hanterade ärende samt antal disciplinära åtgärder kartlagts. LÄS MER

 5. 5. Small State Influence in the European Union : The case of Sweden

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Erik Balod; [2014]
  Nyckelord :EU; Småstater; inflytande; Sverige; EU:s interna säkerhetsstrategi ISS ; Stockholmsprogrammet; organiserad brottslighet;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar små staters möjligheter att utöva inflytande inom EU. Detta är intressant då en större del av de europeiska medlemsstaterna består av mindre stater. LÄS MER