Sökning: "BTH vård"

Visar resultat 1 - 5 av 392 uppsatser innehållade orden BTH vård.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor inom slutenvården som utsatts för våld i nära relationer : - En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Omayma Akremi; Medhanie Rebecka; [2022]
  Nyckelord :kvinnor; omvårdnad; sjuksköterska; slutenvård; upplevelse; våld i nära relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem. Cirka var fjärde kvinna i Sverige har blivit utsatt för våld i nära relation någon gång i sitt liv. Det är vanligt att kvinnor som blivit våldsutsatta söker vård inom slutenvården, där sjuksköterskor ofta kan vara den första personen som kvinnorna kommer i kontakt med. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda kvinnor som blivit könsstympade : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Rebecka Saegebrecht; Roxana Ahmedhanova; [2022]
  Nyckelord :erfarenhet; kunskap; kvinnlig könsstympning; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är en sedvänja som troligtvis funnits i omkring 2000 år och det handlar i hög grad om kulturella och sociala faktorer. Det beräknas att omkring 200 000 miljoner kvinnor och flickor har genomgått kvinnlig könsstympning. LÄS MER

 3. 3. Fokuserar på vårduppgiften istället för vårdbehovet : En allmän litteraturöversikt om sjuksköterskans erfarenheter av palliativ vård till patienter i livets slutskede på slutenvårdsavdelning

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Sjögren Amanda; Emilia Håkansson; [2022]
  Nyckelord :erfarenheter; förbiseende av behov; miljö; palliativ vård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Det finns ett stort behov av palliativ vård och ökar i takt med att befolkningen blir äldre. Palliativ vård beskrivs som en aktiv vård där människan ses som en helhet. Vården av personer i livets slutskede sker till stor del på slutenvårdsavdelningar. LÄS MER

 4. 4. Personers upplevelser att leva med en ätstörning under covid-19 pandemin : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Sara Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Personer; Upplevelser; Ätstörningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19 är en pandemi som har inneburit stora utmaningar både för sjukvården och för de personer som lever med en sjukdom. Forskning visar att befolkningen har påverkats negativt av pandemin och detta har lett till ökad psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av att söka vård för fysiska besvär vid samtidig psykisk ohälsa : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Helena Bertram; Elise Björnvik; [2022]
  Nyckelord :bemötande; fysisk ohälsa; psykisk ohälsa; stigma; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk ohälsa drabbar även personer med psykisk ohälsa, vilket innebär att personerna behöver olika former av vård till sitt förfogande. Stor kunskap krävs hos professionerna och ställer höga krav på sjukvården. LÄS MER