Sökning: "BTH"

Visar resultat 1 - 5 av 7414 uppsatser innehållade ordet BTH.

 1. 1. Färgreglering av stadsmiljöer : Planerares möjlighet och skyldighet att reglera färgsättgningen för att skapa goda livsmiljöer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Julia Vissberger; [2021]
  Nyckelord :fysisk; planering; färg; färgreglering; stadsbyggnad; plandokument; planerare;

  Sammanfattning : En av de mest väsentliga komponenterna vid gestaltning av stadsmiljöer är färgsättningen. Färgsättningen kan visa på samhörighet bland byggnaderna i ett bostadsområde men också särskilja en byggnad från mängden. Kanske är det lättare att förstå sig på färgsättningen genom en liknelse med en konstnär. LÄS MER

 2. 2. Närståendes upplevelser vid vård i livets slutskede i hemmet : -En allmän litteraturöversikt

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Shipe Krasniqi; Emelie Einarsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Beamforming router as relay to increase 5G cell coverage

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap;

  Författare :Jhansi Dunuka; Nikolai Panagiotou; [2021]
  Nyckelord :Beamforming; MIMO; 5G; NR; Direction of Arrival; Relay;

  Sammanfattning : The growing traffic and global bandwidth shortage for broadband cellular communi-cation networks has motivated to explore the underutilized millimeter wave frequencyspectrum for future communications. Fifth generation (5G) is the key to empow-ering new services and use cases for people, businesses, and society at large. LÄS MER

 4. 4. Local and remote team cohesion effect on performance in the software industry

  Magister-uppsats,

  Författare :Alexandre Martins; Karl-Johan Grahn; [2021]
  Nyckelord :software development; team cohesion; team performance; LSM; DEA; remote; local;

  Sammanfattning : Background:The COVID-19 pandemic forced many companies to transition to remote work, whichhas created a social distance among team members that may affect team performance. Altough previousstudies have examined the relationship of team cohesion and team performance, few have looked into thequestion whether remote work affects team performance. LÄS MER

 5. 5. Understand me, do you? : An experiment exploring the natural language understanding of two open source chatbots

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Linnéa Olofsson; Heidi Patja; [2021]
  Nyckelord :chatbot; natural language processing; natural language understanding; intent classification;

  Sammanfattning : What do you think of when you hear the word chatbot? A helpful assistant when booking flight tickets? Maybe a frustrating encounter with a company’s customer support, or smart technologies that will eventually take over your job? The field of chatbots is under constant development and bots are more and more taking a place in our everyday life, but how well do they really understand us humans?  The objective of this thesis is to investigate how capable two open source chatbots are in understanding human language when given input containing spelling errors, synonyms or faulty syntax. The study will further investigate if the bots get better at identifying what the user’s intention is when supplied with more training data to base their analysis on. LÄS MER