Sökning: "BTS"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet BTS.

 1. 1. Learning stationary tasks using behavior trees and genetic algorithms

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Martin Edin; [2020]
  Nyckelord :Behavior Tree; Genetic Algorithm; Evolutionary Algorithm; Automated Planning; ABB Robotics; ROS2; Algoryx Dynamics;

  Sammanfattning : The demand for collaborative, easy to use robots has increased during the last decades in hope of incorporating the use of robotics in smaller production scales, with easier and faster programming. Artificial intelligence (AI) and Machine learning (ML) are showing promising potential in robotics and this project has attempted to automatically solve a specific assembly task with Behavior trees (BTs). LÄS MER

 2. 2. Online Digital Media Practices on Twitter By Korean Pop Idol BTS and Fans:  A Case on BTS (방탄소년단) and their Fans

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :cyrine abbes; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The research conducted focused on the media practices by a South Korean band « BTS » and the named fandom « A.R.M.Y ». LÄS MER

 3. 3. Integrating Reinforcement Learning into Behavior Trees by Hierarchical Composition

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mart Kartasev; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis investigates ways to extend the use of Reinforcement Learning (RL) to Behavior Trees (BTs). BTs are used in the field of Artificial Intelligence (AI) in order to create modular and reactive planning agents. LÄS MER

 4. 4. Permafrost Modelling and Climate Change Simulations in Northern Sweden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Petter Hällberg; [2018]
  Nyckelord :permafrost; BTS; climate change; modelling; projections; permafrost; BTS; klimatförändringar; modellering; projektioner;

  Sammanfattning : Permafrost is an important component in Arctic environments and has been hypothesized to be diminishing due to global warming. A growing concern is that large quantities of stored organic carbon will be mobilized and released to the atmosphere as the potent greenhouse gas methane if the ground thaws. LÄS MER

 5. 5. Probability Modelling of Alpine Permafrost Distribution in Tarfala Valley, Sweden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Micael Alm; [2017]
  Nyckelord :Alpine permafrost; BTS; stepwise regression; logistic regression; Tarfala; Alpin permafrost; BTS; stegvis regression; logistisk regression; Tarfala;

  Sammanfattning : Datainsamling har genomförts i Tarfaladalen under 5 dagar vid månadsskiftet mellan mars och april 2017. Insamlingen resulterade i 36 BTS-mätningar (Bottom Temperature of Snow cover) som därefter har använts tillsammans med data från tidigare insamlingar, till att skapa en sammanställd modell över förekomsten av permafrost omkring Tarfala. LÄS MER