Sökning: "BUSS"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade ordet BUSS.

 1. 1. Bussresan som upplevelse : En fallstudie om digitala medier inom den lokala busstrafiken

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Viktor Parment; Jakob Segerström; [2019]
  Nyckelord :UX; Realtidsinformation; Gamification; Sociala medier; IoT; Kollektivtrafik;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine which technical possibilities that exists within the local bus traffic and what impact it will have on travelers. To answer this purpose, we will examine the following question, how can digital experience promoted by IoT implementations make the buss journey a more interactive experience? The methods we used to find answers to the question was to do qualitative interviews and focus groups. LÄS MER

 2. 2. Nolltaxa i Östergötlands kollektivtrafik - en lönsam åtgärd?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Oskar Fors Rosén; Arvid Tilfors; [2019]
  Nyckelord :Cost-benefit analysis; CBA; Fare-free public transport; Lönsamhetskalkyl; kollektivtrafik; Östergötland; nolltaxa; Östgötatrafiken;

  Sammanfattning : I Östergötlands län fyller Östgötatrafiken en viktig samhällsroll som ansvariga för kollektivtrafiken. I länet sker över 30 miljoner resor årligen med Östgötatrafikens buss- och pendeltågstrafik. LÄS MER

 3. 3. Användning av sensordata för att detektera smartphoneanvändares transportmedel

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jonas Johansson; Marcus Jonsson Ewerbring; [2019]
  Nyckelord :Smartphone; Machine learning; Transport mode detection; Sustainable development; Sensor; Smartphone; Maskininlärning; Transportmedel; Hållbar utveckling; Sensor;

  Sammanfattning : Ett sätt att informera smartphone-användare om deras klimatpåverkan är genom att automatiskt identifiera vilket transportmedel användaren nyttjat och använda informationen för att uppskatta användarens utsläpp av växthusgaser. Målet med det här projektet var att sammanställa en översikt av befintliga lösningar och metoder för att detektera smartphone-användares transportmedel och utvärdera hur ett system presterar då testdata är samlad i ett annat geografiskt område än datan som använts för att träna systemet. LÄS MER

 4. 4. Medborgarens roll vid planering av kollektivtrafik – en fallstudie om BRT i Helsingborg

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Fredrik Aldgård Wiklund; [2019]
  Nyckelord :Kollektivtrafik; medborgardeltagande; buss; BRT; Helsingborg; dialog; citizen participation; public transportation;

  Sammanfattning : Kollektivtrafik är en stor del av mångas vardag och en självklar del av staden. Internationell forskning visar att möjligheten för medborgare att delta i kollektivtrafikplaneringen är tämligen låg. Däremot saknas det kunskap kring hur detta ser ut i Sverige. LÄS MER

 5. 5. The Agile Project Manager : How the role of the traditional project manager changes when adopting agile methods and how the project manager can contribute to a successful use of an agile approach

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Rebecka Carlén; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Agile methods have been proven successful for handling the increased needs for embracing change and reducing time-to-market in order for companies to stay competitive. But, the use of an agile approach might also result in new challenges and problems when the new approach is implemented. LÄS MER