Sökning: "BVC - sjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden BVC - sjuksköterska.

 1. 1. ”Det kan bara bli bättre, ser fram emot en nystart i ett pandemifritt samhälle så vi kan utveckla vårt hälsofrämjande arbete på BVC”- : BHV-sjuksköterskans erfarenhet av att arbeta hälsofrämjande under covid-19-pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Malin Karlsson; Elin Öberg; [2022]
  Nyckelord :COVID-19; Child Health Services; Child Health Care Nurse; Health Promotion; Families; Covid-19; Barnhälsovård; BHV-sjuksköterska; Hälsofrämjande; Familjer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnhälsovården är en stor del i folkhälsoarbetet där mycket av arbetet handlar om att tillgodose barns rätt till hälsa. Covid-19-pandemin har orsakat störningar i hälso- och sjukvården samt påverkat familjer och barn och riskerar att påverka folkhälsan negativt. LÄS MER

 2. 2. När amningen inte fungerar : Barnhälsovårdssjuksköterskans erfarenheter av att ge stöd – En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Zimmergren; Michaela Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Breastfeeding; Child health care; Pediatric nurse; Qualitative method; Support; Amning; Barnhälsovård; BVC-sjuksköterska; Kvalitativ metod; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att komma i gång med en fungerande amning är individuellt. För en del kvinnor fungerar det utan vidare hinder, medan det för andra kan uppstå problem.Syfte: Att belysa barnhälsovårdssjuksköterskans erfarenhet av att stödja kvinnor när amningen inte fungerar. LÄS MER

 3. 3. BHV-sjuksköterskors hälsofrämjande arbete vid hembesök när barn är åtta månader

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Frieder Hessenmöller; Nathalie Martin; [2022]
  Nyckelord :Child; Child Health Nurse; health promotion; home visits; parents; Barn; BHV-sjuksköterska; föräldrar; hembesök; hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ökade fall av barnolyckor och språkstörningar hos barn har blivit vanligare enligt forskning. BHV-sjuksköterskor i Sverige innehar nyckelrollen i det hälsofrämjande arbetet för att motverka detta. LÄS MER

 4. 4. Fäders delaktighet inom barnhälsovård : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sophia Camacho Petersson; Frida Sköld; [2021]
  Nyckelord :Child health care; fathers; nurse; participation; Barnhälsovård; delaktighet; fäder; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnhälsovården (BHV) ska utgå från en evidensbaserad grund och verka utifrån ett familjecentrerat och inkluderande arbetssätt. I mötet med föräldrarna ska sjuksköterskan arbeta för att skapa ett partnerskap och förutsättningar för att öka båda föräldrarnas delaktighet och bidra till barnets hälsa och utveckling. LÄS MER

 5. 5. Engageras det 4-åriga barnet i hälsosamtalet med hjälp av ”Grunda Sunda Vanor” på BVC? - En barnhälsovårdsjuksköterskas perspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Kajsa Grøstad; Mathilda Rosén; [2021]
  Nyckelord :BHV-sjuksköterska; Grunda Sunda Vanor; Bildstöd; Familjecentrerad vård; Kvalitativ studie; Barnfokuserat; Barnhälsovård.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma hos barn ökar och medför flera hälsorelaterade problem. 2017 räknades 11% av svenska 4-åringar som överviktiga. Barnhälsovården utgör en viktig del i folkhälsoarbetet. Barnhälsovårdssjuksköterskor tycker det är svårt att prata om hälsosamma vanor med föräldrar. LÄS MER