Sökning: "BVC"

Visar resultat 1 - 5 av 259 uppsatser innehållade ordet BVC.

 1. 1. ”De vill så väl att de nästan gör ont i hjärtat på en ibland” Normalitet, åldersförväntningar och makt i BVC-sköterskors berättelser om fyraårsbesöket

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sissel Bergh Lethman; [2020-09-10]
  Nyckelord :Barnhälsovården; normalitet; makt; ålder;

  Sammanfattning : Studien belyser hur BVC-sköterskor talar om barn i samband med fyraårsbesöket på Studien belyser hur BVC-sköterskor talar om barn i samband med fyraårsbesöket på barnavårdscentralen.Studien syftar till att undersöka om BVC-sköterskors tal om barn och barns utveckling konstruerar förståelse kring normalitet. LÄS MER

 2. 2. Mat till första barnet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Agnes Sjöberg; Elina Hagström; [2020-08-05]
  Nyckelord :Matintroduktion; Förstagångsföräldrar; BVC; Self-efficacy Theory; Hälsofrämjande; Kostvetenskap;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Hälsopromotion inriktning kostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Lena GripetegExaminator: Hillevi PrellAntal sidor: 30 (inklusive bilagor)Termin/år: VT 2020.... LÄS MER

 3. 3. Den icke födande förälderns upplevelse av mötet med BHV-sjuksköterskan

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Viktoria Ryott Malmros; Victoria Marianne Henjered; [2020]
  Nyckelord :Pappor; sexuella och könsminoriteter; upplevelse; BHV-sjuksköterska; förväntningar; behov; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens barnhälsovård syftar till att stötta familjen och arbeta hälsofrämjande genom ett familjecentrerat perspektiv. Studier visar att den icke födande föräldern tenderar att förbises i mötet med BHV-sjuksköterskan men få studier belyser den icke födande förälderns perspektiv. LÄS MER

 4. 4. "Vi gör orosanmälningar och de begär ut journaler" : BVC-sköterskors erfarenheter av att samverka med socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Ebba Friberg; Denise Näslund; [2020]
  Nyckelord :Child abuse and neglect; Child health care; Collaboration; Cooperation; Reporting child maltreatment; Social Services; Barn som far illa; BVC; Orosanmälan; Samarbete; Samverkan; Socialtjänst;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine what obstacles and possibilities nurses at the Swedish child health services (CHS) experience in collaborating with social services when suspecting child maltreatment. Empirical data was collected through interviews with three CHS nurses and analyzed with a phenomenological approach. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelser av det enskilda samtalet med den icke-födande föräldern i barnhälsovården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Malin Landervik; [2020]
  Nyckelord :Child Health Care; Child Health Care-nurse; family centred care; one on one conversation; non-birth parent; Barnhälsovård; BVC-sjuksköterska; enskilt samtal; familjecentrerad vård; icke-födande förälder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnhälsovården finns till för att främja alla barns hälsa, allsidiga utveckling och välbefinnande. Sjuksköterskans uppdrag inom barnhälsovården är att tidigt grundlägga god kontakt med båda föräldrarna till det nyfödda barnet samt främja båda föräldrarnas delaktighet i omvårdnaden av barnet. LÄS MER