Sökning: "Baby Boomers"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden Baby Boomers.

 1. 1. Hur fungerar Birgitta och Noel i en arbetsgrupp? : - En kvalitativ uppsats om samspel, konflikter och utveckling hos grupper med olika generationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Astrid Ernstsson; Simon Rissler; Oliver Johansson; [2019]
  Nyckelord :Grupper; arbetsgrupper; gruppdynamik; grupputveckling; konflikthantering; generationer; baby boomers; generation X; generation Y; generation Z och multigenerationella grupper;

  Sammanfattning : Det finns en hel del genomgående forskning kring hur arbetsgrupper fungerar. Angående fenomenet generationer finns det även relativt mycket forskning, dock är den forskningen främst ifrån USA. Går vi vidare till hur olika generationer fungerar i arbetsgrupp, speciellt i en svensk kontext, finner vi däremot en kunskapslucka. LÄS MER

 2. 2. Den offentliga sektorns Employer brand med målgruppen generation y : En undersökning om hur den offentliga sektorn kan utveckla sitt employer brand för att attrahera och kunna kommunicera med generation Y.

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Sanna Hasic; Daniel Petio; [2019]
  Nyckelord :employer branding; brand attribut; generation Y; public sector;

  Sammanfattning : A large generation shift is coming, where the precious generation, so called “Baby Boomers” which are born between 1946 and 1964 will be replaced in the labor market by the new generation, also known as “Generation Y” which refers to individuals born between 1980 and 1999. This generation shift has brought about that the public sector as an employer faces a challenging recruitment need, where new potential employees need to be recruited to replace the previous generation (Baby Boomers). LÄS MER

 3. 3. Påverkar generationstillhörigheten konsumentbeteendet online? : En studie om tre generationers agerande på eWOM

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Frans Norring; Hampus Schöllin; [2019]
  Nyckelord :Generational affiliation; eWOM; Online reviews; Baby Boomers; Generation X; Generation Y; Generationstillhörighet; eWOM; Online recensioner; Baby Boomers; Generation X; Generation Y;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur olika generationer agerar på eWOM-kommunikation via online recensioner. Metod: Studien använder en kvantitativ forskningsmetod med en enkätundersökning som underlag för framarbetat resultat. LÄS MER

 4. 4. CSR och transparens: Hur påverkas köpintentioner? : en kvalitativ studie om konsumentattityder i förhållande till modeföretags ansvarstagande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Louise Granström Johansson; Emmy Torstensson; Amanda Ljunggren; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; CSR; Transparency; Purchase intention; Marketing communication; Hållbarhet; CSR; Transparens; Köpintention; Marknadskommunikation;

  Sammanfattning : Det har blivit allt vanligare att modeföretag börjar implementera CSR och transparens i sina verksamheter i syfte att upplysa konsumenter om deras hållbarhetsarbete och ansvarstagande. Som konsument kan det dock vara svårt att uppfatta och tolka informationen angående dessa områden som företaget haft för avsikt. LÄS MER

 5. 5. Provocation and Millennials : Explorative study on millennials ́ emotional response

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Mihail Aittokallio; [2019]
  Nyckelord :Provocative Advertising; Millennials;

  Sammanfattning : Introduction​: Market has saturated in the point where customers are facing advertising overload. For companies it can be difficult task to achieve attention among desired target audience. Millennials have become one of the most valuable target group that companies are aiming to target. LÄS MER