Sökning: "Babyboomers"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Babyboomers.

 1. 1. The effect of social relationships on employee retention in a remote working context : A qualitative case study on which Talent Management practices an organisation use to retain talented employees in a remote context

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Julia Svensson; Linn Danielsson Wiksell; [2021]
  Nyckelord :Talent Management; Responsible Talent Management; Inclusive TM; Employee retention; Remote work; Work from home;

  Sammanfattning : Talent Management (TM) is a well-used practice to identify, attract, develop, and retain the most valuable resource in an organisation: talented employees. The concept TM emerged when organisations started to detect increased demands and technological changes in the business market. LÄS MER

 2. 2. Generation Z och Employer Branding : Hur generation Zs syn och förväntningar på arbetslivet skiljer sig från tidigare generationer och hur detta i sin tur kan påverka arbetsgivarens employer branding

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Annie Blomkvist; Ida Borén Sundman; [2020]
  Nyckelord :Generation Z Employer Branding;

  Sammanfattning : En helt ny generation är på väg att göra intåg på arbetsmarknaden, och inte vilken generation som helst - utan generation Z. Generation Z är den yngsta och största generationen på arbetsmarknaden just nu och kommer därav prägla arbetsmarknaden i många år framöver. LÄS MER

 3. 3. Framtida chefers attityder till arbete och chefskap : en fallstudie på ett bank- och finansbolag

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Eva-Lotta Nylén; [2006]
  Nyckelord :Generation X; attityder; arbete; chefskap;

  Sammanfattning : Sjuttiotalisterna står närmast att ta över chefpositionerna när 40-talisterna går i pension och ingår i den generation som ofta benämns Generation X. Generationen Babyboomers och Generation Y var de generationer som föddes innan och efter Generation X. LÄS MER