Sökning: "Back vid universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 431 uppsatser innehållade orden Back vid universitet.

 1. 1. Takeover-erbjudanden - Målbolagsstyrelsens skyldigheter vid en takeover-situation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Gabriel Holmgren Kullander; [2024]
  Nyckelord :Aktiebolag; Aktieägarintresse; Aktiemarknadsnämnden; Försvarsåtgärder; Målbolagsstyrelse; Styrelseneutralitetsregeln; Takeover-erbjudande; Vinstsyfte.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar sikte på målbolagsstyrelsens roll i en takeover-situation. För att besvara syftet kommer uppsatsen inledningsvis presentera styrelsens allmänna handlingsutrymme. LÄS MER

 2. 2. Scenariohantering med parametrisk design i planeringsprocessen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Lantmäteri (CI); Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Beatrice Ekström; David Andersson; [2023]
  Nyckelord :Naturgeografi och ekosystemvetenskap; parametrisk design; scenariohantering; stadsmodell; planeringsprocessen; solinstrålningsanalys; 3CIM; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In line with an increasing population and the ongoing digitization process, there is a need for an effective planning process. In Sweden, there are both national and international goals that concern this. Zoning plans are an important tool for regulating the planning process. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av bemötande hos fysioterapeut vid långvarig ländryggssmärta : en kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Edvin Abramsson; [2023]
  Nyckelord :Bemötande; Delaktighet; Fysioterapi; Kommunikation; Ländryggssmärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig ländryggssmärta är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning hos människor i åldrarna 45–65 år. Orsaken till långvarig ländryggssmärta varierar men individuella faktorer som ålder, fysisk aktivitet samt psykologiska faktorer som ångest, stress och depression kan vara faktorer som kan bidra till besvären. LÄS MER

 4. 4. "Det är inte bara att säga att nu ska du gå till skolan" : Problematisk skolfrånvaro ur ett yrkesprofessionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elin Andersen; Lovisa Berglind; Isabelle Wiback Semmelhack; [2023]
  Nyckelord :Problematic school absenteeism; neuropsychiatric disability NPD ; room of action; cooperation; ecological systems theory.; Problematisk skolfrånvaro; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning NPF ; handlingsutrymme; samverkan; ekologisk systemteori.;

  Sammanfattning : Problematisk skolfrånvaro är ett aktuellt socialt problem som ökar i omfattning. Detta examensarbete syftar därför till att undersöka skolans, socialtjänstens samt barn- och ungdomspsykiatrins arbete med att främja skolnärvaro samt återintegrera grundskoleelever i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. "POLISER HAR VÄL BLIVIT GRAVIDA FÖRUT" : En studie om att som polis i yttre tjänst bli mamma

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

  Författare :Linda Bergman; [2023]
  Nyckelord :graviditet; polis; mamma; skiftarbete; förälder; föräldraledighet; omplacering; gravid;

  Sammanfattning : After pregnancy and maternity leave some women choose to quit their jobs as police officers out on the streets. In this study ten women from the same police district has been interviewed about their experiences of as a woman and police officer becoming a mum. LÄS MER