Sökning: "Badrumsinredning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Badrumsinredning.

 1. 1. Omkonstruktion av justerskruv i expanderbar duschstång

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Tobias Ryttman; Nathalie Tillaéus; [2019]
  Nyckelord :Bathroom; fittings; DFA; DFx; mounting; prototype; shower rod; Badrumsinredning; badrum; DFA; DFx; montering; prototyp; duschstång;

  Sammanfattning : Detta examensarbete inom integrerad produktutveckling utfördes vid Högskolan i Skövde i samarbete med Ericsindustrier i Töreboda. Rapporten beskriver metodiken samt processen som utförts i projektet för att uppnå samtliga målsättningar. Syftet bestämdes till en omkonstruktion av en justerskruv placerad i en expanderbar duschstång. LÄS MER

 2. 2. Forem - en badrumsinredning för framtiden

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Kajsa Persson; [2010]
  Nyckelord :badrumsmöbel; design; pruduktutveckling;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett examensarbete på 30 högskolepoäng som utförts under fjärde och sista terminen på Magisterprogrammet i Industridesign vid högskolan i Jönköping. Projektet är ett samarbete med Macro International AB i Genevad. Företaget utvecklar, producerar och säljer produkter för badrum. LÄS MER