Sökning: "Bagagehantering"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Bagagehantering.

 1. 1. En resa mellan stationer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mathilda Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Användarcentrerad design; Komfort; Journey map; Emotional journey; Produktdesign;

  Sammanfattning : Semesterresor är ett positivt inslag i vår vardag. Samtidigt är vårt klimat hotat och semesterresor bidrar till de växthusutsläpp som är skadliga för vår miljö. Tåg är i jämförelse med transportmedel som flyg ett miljövänligt alternativ. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning och identifiering av flaskhalsar inom arbetsprocesser för bagagehantering : Kartlägga och analysera förutsättningarna för en effektivare bagagehanteringsprocess för avgående bagage på Landvetter flygplats med hjälp av VSM, ABC-Analys och processkartläggningar.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Philip Afrim; [2019]
  Nyckelord :Lean; ABC-analys; processer; flödesscheman; VSM;

  Sammanfattning : Flygplats logistik .... LÄS MER

 3. 3. Säkerhet, risker och stress : en deskriptiv fallstudie av ramppersonalens arbetsmiljö

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Levander Joacim; [2017]
  Nyckelord :Baggage handling; safety behaviour; airport; ground handlers; HTO; observation; Bagagehantering; säkerhetsbeteende; flygplats; ramppersonal; MTO; observation;

  Sammanfattning : This study had the standpoint in the terms that refers to ground handlers on a Swedish airport. The risks involved in loading and unloading the goods. The issue grew as the knowledge increased about the Human, Technology and Organisation (HTO). LÄS MER

 4. 4. RFID inom bagagehantering - Utmaningar kring ett införande på svenska flygplatser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Madeleine Chang; Christopher Strand; [2015-07-07]
  Nyckelord :RFID; bagagehantering; flygplatser; standarder; informationssystem; effektivisering; processer;

  Sammanfattning : Ur ett globalt perspektiv blev under 2014 ungefär 7 av 1000 resväskor försenade isorteringsprocessen, vilket resulterade i 24.1 miljoner resväskor. Kostnaden kopplattill detta är stor hos många flygbolag, då det innebär manuell hantering. LÄS MER

 5. 5. Förbättringsförslag på automatisering av bagagehantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Katharine Vásquez Gómez; [2014]
  Nyckelord :sorteringssystem; hastighetsreglering; förbättringsförslaget; bagagesbandhastigheten;

  Sammanfattning : This report will outline a proposal for the improvement of the baggage sorting facility at Arlanda airport. Swedavia is a state owned company group that operates, owns and develops airports in Sweden. One of their main roles is to create accessibility needed to facilitate and streamline the work at the airport. LÄS MER