Sökning: "Bahar Ay"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Bahar Ay.

 1. 1. Gender equality in the Turkish Parliament : Field study based on NGOs and MPs personal expierences

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för rysslandsstudier

  Författare :Bahar Ay; [2012]
  Nyckelord :Turkey; Gender Equality; Education; Women´s Low Representation; Turkiet; Jämställdhet; Kvinnors låga representation; Utbildning;

  Sammanfattning : Gender equality is important for a country´s development. Turkey want to be a full member of the EU, gender equality is therefore an important factor to investigate. This research paper aims to address the reasons for women´s low representation in the decision-making positions, mainly in the Turkish Parliament. LÄS MER

 2. 2. Stjärnornas hägring; Turkiets syn på relationen till den Europeiska Unionen

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Bahar Ay; Zeinab Ahmad; [2011]
  Nyckelord :EU; Turkiet; krav; förtroende; identitet; EU; Turkey; requirements; trust; identity;

  Sammanfattning : Studien behandlar EU- Turkiet relationen och här framhävs den turkiska rösten. EU har satt upp krav som Turkiet måste uppfylla för att kunna ansluta sig till Unionen. Oftast talas det om det europeiska perspektivet i frågan och därför har syftet varit att belysa Turkiets uppfattning i processen. LÄS MER