Sökning: "Bajrami"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Bajrami.

 1. 1. Verksamma lärare och yrkesmotivation : En kvalitativ studie om vad lärare upplever som motiverande till att stanna kvar i yrket

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Bledar Bajrami; Simon Hallberg; [2019]
  Nyckelord :Motivation; teachers; retention; Motivation; lärare; kvarhållning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka vad som upplevs som motiverande för att lärare ska stanna i yrket. Detta har undersökts med hjälp av en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer har använts. LÄS MER

 2. 2. Organisationsförändringar på Medicinavdelningen akut på Helsingborgs lasarett

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mirjeta Bajrami; [2018]
  Nyckelord :organisationsförändringar; implementering; sjukvård; ledare; medarbetare;

  Sammanfattning : This study aims to examine the implementation issues that can occur when organizational changes are implemented. In order to concretise the argument, the study is limited to The Medical Department (MAVA) in Helsingborg´s hopital. MAVA and the hospital in Helsingborg has become among the most criticized in Sweden over the past two years. LÄS MER

 3. 3. Tinder – Dejting eller Hook-up? : Hur konsumtion av Tinder ger uttryck föridentitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linda Bajrami; Lina Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Tinder; Onlinedating; Identity; Self; Self-presentation; Self-perception; Consumption; Tinder; Nätdejting; Identitet; Självet; Självpresentation; Självuppfattning; Konsumtion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att bidra till ökad kunskap om människors självuppfattningargenom konsumtionen av Tinder och för att uppnå detta har unga människors erfarenheter ochföreställningar om Tinder analyserats. Uppsatsen har en induktiv ansats och ett kvalitativttillvägagångssätt. LÄS MER

 4. 4. När kommunikationen brister... : Fritidslärares berättelser om arbetet med integration av nyanlända barn i fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskning

  Författare :Mirre Mergime Bajrami; [2017]
  Nyckelord :Nynanlända barn; mångkultur; fritidshem; fritidslärare; sociokulturell teori; modersmålslärare;

  Sammanfattning :   Den stora ökningen av nyanlända barn under de senaste åren har inneburit stora utmaningar för skolan. Syftet i studien är att skapa kunskap om hur fritidslärare beskriver sitt arbete med integration av nyanlända barn i fritidshemmets verksamhet. LÄS MER

 5. 5. ntegrering av nyanlända – en kvalitativ studie om myndigheters och kommuners samverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Esra Camci; Mergime Bajrami; [2016]
  Nyckelord :Collaboration; administrative authorities; municipalities; forceful measures; establishment reform; integration; institutional isomorphism; Samverkan; myndigheter; kommuner; tvingande åtgärder; etableringsreformen; integrering; nyanlända; strukturell isomorfism;

  Sammanfattning : Ämnet som denna studie behandlar är nyanländas integrering i det svenska samhället. Det framställs ett samhälleligt problem som teorier konkluderar är en följd av ett organisatoriskt problem bland de involverade parterna inom etableringsreformen. LÄS MER