Sökning: "Baksmällan"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Baksmällan.

 1. 1. Hur adapteras komedi? : En kvalitativ adaptionsanalys av humorns förändring i moderna studiokomedier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Marcus Byström; Pontus Sagvold; [2020]
  Nyckelord :Baksmällan; Horrible Bosses; Pixels; komedi; manus; adaption;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur amerikanska studiokomedier adapterar komik från manus till film. Eftersom humor är subjektivt och personer finner komik i olika företeelser är det svårt att adaptera komedimanus till komedifilm. LÄS MER

 2. 2. Den offentliga baksmällan : En genusvetenskaplig studie kring Expressens representation av Kikki Danielsson och Plura Jonsson i relation till alkoholbruk  

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Louise Ideberg Enlund; [2018]
  Nyckelord :Genus; genussystemet; alkohol; kritisk diskursanalys; kritisk lingvistik; media;

  Sammanfattning : Alkohol är en stor del av den svenska kulturen på många olika sätt. Utifrån en kvalitativ innehållsanalytisk metod undersöker denna studie hur artisterna Plura Jonsson och Kikki Danielsson representeras i relation till alkoholbruk i artiklar. LÄS MER

 3. 3. Med tillstånd att vara rolig : En innehållsanalys av modern komedifilm

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning

  Författare :Sanna Albinsson; Ida Lindahl; Sara Åberg; [2011]
  Nyckelord :Film; comedy; gender; masculinity; femininity; humor; social constructionism; Bridesmaids; The Hangover; Film; komedifilm; genus; maskulinitet; femininitet; humor; socialkonstruktionism; Bridesmaids; The Hangover; Baksmällan;

  Sammanfattning : Film är ett av de medier som påverkar vår identitetskonstruktion och vår uppfattning om normer och verkligheten. En av de mest populära filmgenrerna är komedifilm. Det är därför intressant att studera konstruktionen av karaktärer i komedifilm för att se vilka normer som är rådande idag. LÄS MER

 4. 4. Den Baltiska Baksmällan : En studie om hur svenska SMF hanterat finanskrisen i Baltikum

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Johan Idstam; Thomas Johnsson; Amanda Lindgren; [2010]
  Nyckelord :Resursbaserat Synsätt; Internationell konkurrenskraft; Internationalisering; Finanskrisen; Baltikum; Inkrementell process; nätverksmodellen; Internationellt Entreprenörskap; Born Global; Prestation;

  Sammanfattning : Vi har i den här rapporten valt att undersöka hur svenska små och medelstora företag som exporterar till Baltikum har påverkats utav finanskrisen. Vi har analyserat detta utifrån ett resursbaserat synsätt med syfte att beskriva vilken resursbas respektive företag besitter, analysera hur finanskrisen inverkat på företagen samt i vilken utsträckning de omvärderat potentialen på de baltiska marknaderna. LÄS MER